Hrvatska, Nekategorizirano

Za dramske, plesne i izvedbene umjetnosti osigurano gotovo 24 i pol milijuna kuna

U okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, u programskom području dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, u tri potprogramska područja odobreno je sufinanciranje 521 programa u ukupnom iznosu od 24.359.900,00 kuna.

Profesionalna kazališna djelatnost

Za potprogramsko područje profesionalne kazališne djelatnosti na Poziv je pristiglo 378 prijava od kojih je odobreno sufinanciranje 303 programa u ukupnom iznosu od 20.571.100,00 kuna.

Podržani su programi festivala, gostovanja javnih kazališta i privatnih kazališnih družina, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi javnih kazališta (nacionalnih i regionalnih), programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji i nagrade). Osobita pozornost dana je pripremi premijernog programa javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališnih družina (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni. Uz premijerni program, podržane su i reprizne izvedbe premijernih naslova javnih i privatnih kazališta i kazališnih družina kao poticajna mjera u okolnostima pandemije.

Kazališni i plesni amaterizam

U potprogramskom području kazališnog i plesnog amaterizma, od 120 prijavljenih, s ukupnim iznosom od 860.900,00 kuna bit će sufinancirano 74 programa festivala, manifestacija i gostovanja kao i redovni programi amaterskih udruga. Od toga će 15 (od prijavljenih 27) programa plesnog amaterizma biti sufinancirano s iznosom od 156.000,00 kuna.

Područje suvremenog plesa i pokreta

U potprogramskom području suvremenog plesa i pokreta od 206 prijavljenih, iznosom od 2.927.900,00 kuna sufinancirat će se 144 odobrena programa festivala i manifestacija, gostovanja, pripreme premijernih plesnih predstava i reprizne izvedbe te ostali programi (rezidencijalni, edukativni).

Prijavljeni programi su uz uobičajene kriterije i smjernice vrednovani sukladno posebnim okolnostima epidemiološke situaciju uzrokovane pandemijom koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture. U tom smislu Vijeće je istaknulo važnost podrške programima samostalnih i nezavisnih umjetnika kao najugroženijoj skupini pogođenoj pandemijom.

>>> Odobreni programi
>>> Odbijeni programi