Hrvatska, Nekategorizirano

Više od 7 milijuna kuna za inovativne umjetničke i kulturne prakse

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskoj djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi pristigle su ukupno 602 prijave, a za financiranje je odobreno 399 programa u iznosu od 7.123.500,00 kuna.

Programi su razmatrani i vrednovani u skladu s temeljnim kriterijima i smjernicama za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u 2022. godini. Podržani programi uključuju cjelogodišnje programe, razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30 godina, umjetnička istraživanja i produkcije, umjetničke festivale i manifestacije, edukativne projekte te programe rock glazbe: festivale i klupske programe.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom, kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture te izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa, prijavljeni programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi vrednovani su prema navedenim kriterijima i smjernicama te sukladno navedenim okolnostima.

>>> Odobreni programi
>>> Odbijeni programi