Hrvatska, Nekategorizirano

Za zapošljavanje osoba s invaliditetom krucijalna promjena njihovog obrazovnog profila

foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ lsd
foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ lsd

Iako su napravljeni pomaci u sustavu zapošljavanja osoba s invaliditetom, postoji veliki prostor za poboljšanje sustava, a veliki problem predstavlja i obrazovni profil osoba s invaliditetom jer ih 63 posto ima završenu samo osnovnu školu, a samo tri posto ima visoku ili višu obrazovnu strukturu, istaknuto je u srijedu na okruglom stolu “Zapošljavanje osoba s invaliditetom – izazovi i nove prilike”.

“U nekim županijama ne postoji adekvatna struktura obrazovnog profila koje trebaju poslodavcu na zavodima za zapošljavanje. Krucijalno za zapošljavanje osoba s invaliditetom je promjena stava o njihovom obrazovanju. Trebali bi krenuti od toga da vidimo koja su to zanimanja koja oni uče u srednjim školama i koja im je podrška potrebna da dobiju kvalitetno obrazovanje jer je u Hrvatskoj najslabija karika srednjoškolsko obrazovanje”, naglasila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

Srednjoškolsko obrazovanje, napominje, ima najmanju podršku jer se svi koncentriraju na pomoćnike u nastavi, a nitko ne razmišlja o prilagodbama koje su bitne da bi te osobe sutra mogli biti kvalitetni radnici.

Kao problem kod zapošljavanja navela je i socijalne naknade, zbog kojih je, upozorava, danas prisutno veliko isključivanje iz svijeta rada. Mnoge osobe s invaliditetom zaključe da im je isplativije ostati doma nego ići raditi kada usporede plaću i iznose socijalnih naknada, ističe Slonjšak.

“Osobna invalidinina je jedna od naknada koja bi trebala biti za uključivanje u zajednicu, no ona je apsolutno segregirajuća i isključiva iz razloga što osobe koje mogu raditi, ako bilo kakvu vrstu ugovora sklopa, ili će im se invalidnina smanjiti ili zamrznuti ako prekorače 1250 kuna”, dodala je,

“Sve više osoba s najtežim invaliditetom želi raditi i studirati, stoga njih ne treba gurati u sustav socijalnih naknada, već im pružiti potporu u želji da rade”, poručila je pravobraniteljica.

HDZ-ova saborska zastupnica Ljubica Lukačić ocijenila je da iako se danas napravilo nekoliko koraka naprijed što se tiče zapošljavanja osoba s invaliditetom, ne možemo u potpunosti biti zadovoljni.

Vjeruje da će promjene u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom koji je na korak tome da ga usvoji Vlada poboljšati mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ono za što se osobno zalagala je to da se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) da mogućnost da bude javna ustanova koja će moći organizirati se na način da može utvrđivati invaliditet.

“Iako postoje dokumenti, njih trinaest kojima dokazujemo invaliditet – niti jednom od tih dokumenata ne piše da ste osoba s invaliditetom. Nalaz i mišljenje ne može biti dokaz o invaliditetu, već samo podloga da se donese rješenje o invaliditetu. Kada taj dio dovedemo načistac, kada sredimo strategiju i kada ćemo konačno znati tko su osobe s invaliditetom, onda će zapošljavanje takvih osoba biti lakše”, poručila je Lukačić.

Uskoro će se, napominje, morati promijeniti i zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja jer je veoma neodređen. Vještačenje, kaže, treba biti na jednom mjestu i dogoditi se samo jednom.

Ono što, kaže, izmjenama i dopunama ovog zakona nije riješeno jer se nije moglo dobro pripremiti u ovom trenutku je odredba o radnim asistentima. Za to će se, napominje Lukačić, morati donijeti kvalitetno rješenje jer je problem što ih nema puno, a mnogo osoba s invaliditetom ima potrebu za tom institucijom. (Hina)