Aktivizam, Nekategorizirano

Zagrebačka županija za projekte udruga u području zaštite okoliša daje 300 tisuća kuna

foto FaH /Denis Cerić
foto FaH /Denis Cerić

Za financiranje projekata na području zaštite okoliša i prirode Zagrebačka je županija za ovu godinu izdvojila 300.000 kuna, a za raspodjelu tih sredstava raspisala je javni natječaj na koji se u idućih mjesec dana mogu javiti udruge i druge neprofitne organizacije u čijem je opisu posla zaštita prirode.

Promocija recikliranja, kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada, uključivanje škola i vrtića u ekološke i projekte održivog razvoja, promicanje životnih stilova koji smanjuju nastajanje otpada u kućanstvu, poticanje lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora da koriste obnovljive izvore energije, zaštita i očuvanje tla, zraka i vode kroz projekte na lokalnoj razini, neke su od aktivnosti za koje udruge mogu prijaviti svoje projekte.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt na razdoblje provedbe do kraja tekuće godine. Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5000 kuna, najveći 40.000 kuna.

Udruga mora djelovati i imati sjedište u Zagrebačkoj županiji, mora biti upisana u Registar udruga, ponuditi projekt sukladan županijskom programu zaštite okoliša, ne smije imati dugovanja prema županijskom proračunu itd.

Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji se već sufinanciraju iz proračunskih sredstava za 2019. godinu.