Hrvatska, Nekategorizirano

Zelena Istra i Zelena akcija podržavaju Plan gospodarenja otpadom RH 2016.-2022.

Plan gospodarenja otpadom će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja
Plan gospodarenja otpadom će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja

Zelena Istra pridružuje se Zelenoj Akciji i također podržava novi prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH 2016.-2022.

Podržavamo temeljite promjene u sustavu koji je jedan od najgorih u EU i šteti građanima/kama i okolišu. Prijedlog Plana potiče odustajanje od uspostave skupih regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i spaljivanje u spalionici i cementarama, a stvara preduvjete za pozitivne pomake u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate odvoza otpada.

Novi prijedlog Plana potvrdio je ono na što je Zelena Istra godinama upozoravala – ŽCGO Kaštijun je štetan i neisplativ projekt koji se temelji na zastarjelom konceptu i osim zagađenja zbog spaljivanja otpada, građani će takav način postupanja s otpadom skupo plaćati.

Plan gospodarenja otpadom će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u RH za razdoblje do 2022. godine.

Dosadašnji Plan, kao i prošlogodišnji prijedlog Plana bazirali su se na skupom i neekološkom sustavu proizvodnje velikih količina miješanog otpada, prevoženja do velikih regionalnih centara i spaljivanja u cementarama i spalionici otpada. Godinama upozoravamo da se takvim sustavom uništavaju vrijedni resursi, a RH neće ispuniti zadane obveze recikliranja te će građani biti dovedeni u situaciju da moraju otplaćivati visoke kaznene penale EU i živjeti pokraj postrojenja koja štete okolišu i ugrožavaju im zdravlje.

Opravdanost upozorenja udruga za zaštitu okoliša potvrđuje i trenutna situacija u kojoj je hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima u EU jer se na odlagališta, koja su dobrim dijelom i neuređena, odlaže 83% komunalnog otpada, regionalni centri koji su izgrađeni ne funkcioniraju i ugrožavaju okoliš, a građanke i građani plaćaju visoke mjesečne račune za nekvalitetnu uslugu u kojoj im odvajanje nije dostupno niti isplativo, što rezultira sa samo 17% recikliranog otpada.

Do 2020. obvezni smo reciklirati 50% otpada, uz što imamo i brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe i smanjenja odlaganja na odlagališta, što zahtijeva hitne temeljite promjene.

Udruga Zelena Istra godinama upozorava na štetnost i neisplativost projekta ŽCGO Kaštijun i sada su sva naša predviđanja dobila i potvrdu -Kaštijun se temelji na zastarjelom konceptu i osim zagađenja zbog spaljivanja otpada, građani će takav način postupanja s otpadom skupo plaćati. Na vrijeme smo, prije odabira lokacije, tehnologije i izgradnje pokušali ukazati na zastarjelost MBO tehnologije koja pogoduje cementnim lobijima i ne podržava smanjivanje proizvodnje otpada, odvojeno prikupljanje i recikliranje već je orijentirana na proizvodnju goriva iz otpada. Još uvijek se ne zna kako će se i kome to gorivo uopće plasirati te se pretpostavlja da će zbrinjavanje goriva iz otpada predstavljati dodatni trošak za centar – čitaj građane.

Ono što najviše brine građane jesu i projekcije poskupljenja odvoza otpada od tri do pet puta, što će se nažalost i ostvariti budući da će deponiranje jedne tone otpada na Kaštijunu porasti sa 40 eura po toni odloženog otpada na čak 100 eura po toni.

U ovaj prijedlog Plana ugrađane su brojne kvalitetne mjere koje idu ka ostvarenju tih ciljeva, poput obavezne opskrbe građana infrastrukturom za odvajanje na kućnom pragu, uvođenja naknade za odlaganje otpada, izgradnje postrojenja za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnom nivou, izgradnje centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta te kvalitetne edukacije i unaprjeđenja komunalnog redarstva.

Takvim sustavom teži se decentralizaciji, uspostavi malih lokalnih sustava za recikliranje i smanjenju proizvodnje miješanog otpada koji bi se prevozio do regionalnih centara gdje bi se skupo naplaćivala obrada i odlaganje.

Provedbu takvih mjera godinama zagovaramo i predlažemo te stoga smatramo da je sadržaj prijedloga Plana na dobrom putu za uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom u RH. Za dodatno poboljšanje kvalitete predlažemo jasno definiranje naprednih metoda recikliranja kao prihvatljivih postupaka obrade miješanog otpada te detaljnu stručnu reviziju opravdanosti izgradnje, kapaciteta i lokacija svih dosad planiranih regionalnih centara te odustajanje od gradnje nepotrebnih centara i promjenu parametara u već izgrađenim sukladno rezultatima revizije.

Uz to predlažemo i uključivanje mjera poput:izrade nacionalnog Plana gospodarenja opasnim otpadom; proširenja povratne naknade i za druge vrste ambalaže; zabrane besplatnog dijeljenja plastičnih vrećica; uspostave učinkovitog nacionalog sustava doniranja hrane te uvođenja proširene odgovornosti proizvođača proizvoda.Također, svjesni činjenice hitnosti donošenja Plana i temeljitih promjena, smatramo da se rok za javno savjetovanje treba produljiti prema redovnoj proceduri kako bi sva zainteresirana javnost mogla što kvalitetnije sagledati prijedlog Plana i dati svoje komentare.

Ovaj prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH baziran je na prioritetnim koracima smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja te će uz uključivanje navedenih predloženih mjera potaknuti uspostavu kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom koji vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša.