Hrvatska, Nekategorizirano

Autonomna ženska kuća Zagreb traži povlačenje poziva za savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji

Autonomna ženska kuća Zagreb pozvala je premijera Andreja Plenkovića i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da odmah povuku poziv za savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, koji je objavljen 4. srpnja, prenosi Hina.

Autonomna ženska kuća Zagreb smatra taj poziv diskriminirajućim prema organizacijama koje uz savjetovališta za žene vode i skloništa za žene i njihovu djecu.

Također traži hitnu promjenu modela financiranja autonomnih skloništa i savjetovališta za žene i poziva Vladu da odmah počne planirati značajno veća proračunska sredstva kao stavku državnog proračuna s trogodišnjom projekcijom za te servise.

Autonomna ženska kuća Zagreb smatra da će se jedino tako osigurati dugoročna održivost autonomnih skloništa i savjetovališta koje desetljećima uporno i stručno rade s visokotraumatiziranim ženama i njihovom djecom, te stvarna provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Istanbulska konvencija). (Hina)