Hrvatska, Nekategorizirano

Čitajmo između redaka

Ideja je da nakon pilot faze testiranja publikacije ona bude nadograđena u 2017.
Ideja je da nakon pilot faze testiranja publikacije ona bude nadograđena u 2017.

Online publikacija sastoji se od teorijskog djela, pojmovnika, opisa vježbi i radnih listića za mlade. Nakon pilot faze tijekom koje učitelji/ce i edukatori/ce imaju prilike isprobati publikaciju i poslati svoje komentare i prijedloge, publikacija će biti i tiskana. Također, očekuje se kontinuirana nadogradnja vježbi i radnih listića svake godine materijalima koji nastanu kroz provedbu edukativnih aktivnosti.

Mediji su važan kanal informiranja i komunikacije između građana i tijela javne vlasti, te utječu na formiranje  javnog mnijenja i stavova. Stoga je medijska pismenost iznimno važna za osobni i socijalni razvoj, kao i za razvoj građanske kompetencije.

GONG poziva edukatore/ce i učitelje/ice da testiraju publikaciju i jave im svoje prijedloge i komentare vezane uz njenu korisnost u odgojno-obrazovnom radu. Ideja je da nakon pilot faze testiranja publikacije ona bude nadograđena u 2017., ali će se redovite dopune raditi kontinuirano svake godine kako bi se prikupilo što više vježbi i materijala za razvoj medijske pismenosti.

Publikaciju možete preuzeti na ovom LINKU.