Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu

ambidekster_cr“Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu” naziv je priručnika nastalog nakon provedbe istoimenog projekta udruge Ambidekster klub – Savjetodavnog i edukativnog centra za djecu mlade i obitelj.

Publikacija

Ova je publikacija namijenjena širokom krugu stručne javnosti – stručnjacima iz sustava socijalne skrbi, svim zainteresiranima iz sustava odgoja, obrazovanja i zdravstva, sveučilišnoj zajednici, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, tijelima državne uprave te posebice organizacijama civilnog društva koje žele jačati svoje sposobnosti za pružanje socijalnih usluga.

U publikaciji je predstavljen kako sam projekt, tako i rad Savjetovališta za mlade udruge Carpe Diem, a teme su „Pomagači u okružju obitelji“ – program psihosocijalne podrške mobilnog tima obiteljima u riziku i krizama, Iskustva u koordinaciji aktivnosti i vođenju volontera, Opis procesa pružanja psihosocijalne podrške obitelji u riziku te Opis procesa pružanja psihosocijalne podrške obitelji u krizi.

Pomoć obiteljima

– Najveći izazov u provedbi ovog projekta vezan je uz kreiranje novih usluga – pružanje sveobuhvatne psihosocijalne potpore obiteljima u riziku i krizama te  kreiranje programa Savjetovališta za mlade u Karlovcu. Planirano je da se usluge mobilnog tima Ambidekster kluba pružaju u području istočnog dijela Grada Zagreba (Dubrava i Sesvete) u suradnji s Centrom za socijalnu skrb. Usluge mobilnog tima pružaju se u samoj obitelji i njezinoj blizini da bi se obitelji osnažile i da bi se zaštitila djetetova dobrobit i najbolji interesi. Dostupni programi intenzivno ga stručnog rada u obiteljima nisu mogli biti implementirani, s obzirom na to da nisu mogli odgovoriti na potrebe korisnika koji su u tretmanu Centra za socijalnu skrb Zagreb, prije svega zbog nedostatka dopunskih intervencija u sustavu socijalne skrbi koje bi bilo potrebno pružati nakon završetka intenzivnog rada u obitelji. Stoga je trebalo osmisliti takav program koji će u vremenskom razdoblju od samo pet mjeseci moći pružiti cjelovitu psihosocijalnu potporu te omogućiti obiteljima da prevladaju krize i probleme te da se osnaže za rješavanje kriza i problema u budućnosti – otkriva Ana Habdija-Šorša u uvodnom članku priručnika pojasnivši dalje kako je stručni tim Ambidekster kluba osmislio program “Pomagači u okružju obitelji” koji se osniva na suvremenome, sustavnom pristupu i sudioničkom interveniranju.

Pomagači u obitelji

– U središtu su sami korisnici i odnos suradnje uz uvažavanje i uključivanje socijalnog konteksta – cjelovitog sustava pomoći i mreže suradnje u lokalnoj zajednici. Metode, tehnike i alati za stručni rad s obiteljima odabrani su tako da omogućavaju velike učinke u kratkome vremenskom razdoblju koje je stajalo na raspolaganju. U desetomjesečnom razdoblju uspješno je proveden inovativni, originalni program “Pomagači u okružju obitelji” te je uspješno pružena sveobuhvatna psihosocijalna podrška u dvadeset dvije obitelji usmjerena na zaštitu i dobrobit i najbolji interes djece. Ovaj pilot-program pokazao se visoko učinkovitim u ostvarenju svih zadanih ciljeva: roditelji su stekli kompetencije kojima su osnaženi za svoje roditeljske zadaće, članovi obitelji povećali su kompetencije za rješavanje problema i kriza te svakodnevno funkcioniranje obitelji, spriječeno je izdvajanje djece iz obitelji – pojasnila je Habdija-Šorša u ovoj vrlo zanimljivoj i korisnoj publikaciji koju u cijelosti možete pronaći OVDJE.

Publikacija je podržana Programom europske unije “Ulaganje  u budućnost”: „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog  društva za pružanje socijalnih usluga“ HR.5.2.04, 2007 -2013 te je financirana iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, u iznosu od 749.299,96 kuna. Posrednička tijela bila su Ured Vlade RH za udruge te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Maja Celing Celić