Hrvatska, Nekategorizirano

Danas na Vladi uredba o raspodjeli prihoda od igra na sreću

Smanjuje se stopa izdvajanja u sklopu programskog područja "Razvoj civilnoga društva".
Smanjuje se stopa izdvajanja u sklopu programskog područja “Razvoj civilnoga društva”.

Prema Uredbi koja je na dnevnom redu Vladine sjednice, više novca bit će za programe i projekte namijenjene za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te će organizacije koje se bave takvom djelatnošću, dobiti 19,68 posto, dok su u prošloj godini dobivale 10,39 posto

Povećava se i novac za pronatalitetnu politiku, što uključuje programe za mlade, te za udruge koje se bave potrebama osoba s invaliditetom.

Smanjuje se, pak, stopa izdvajanja u sklopu programskog područja “Razvoj civilnoga društva” i to sa 14,21 posto lutrijskih sredstava u prošloj godini, na 4,41 posto, zbog čega je dio udruga civilnog društva u utorak prosvjedovao ispred Banskih dvora.

Vlada u obrazloženju uredbe ističe kako su povećane stope izdvajanja u okviru drugih programskih područja radi usmjeravanja sredstava na prioritetna područja, te da uredbom najugroženije skupine društva neće biti zakinute, već će preraspodjelom sredstava upravo onim najpotrebitijim građanima sredstva biti pravednije dodijeljena.

Pri raspodjeli ovih sredstava vodilo se računa i o regionalnoj pokrivenosti tako da je usluga dostupna u svim županijama Republike Hrvatske.

Također, Ministarstvo socijalne politike i mladih će iz lutrijskih sredstava osiguravati troškove prehrane učenika u osnovnim školama.

Vlada će uredbom urediti i način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za ovu godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, a u proračunu je u tu svrhu osigurano 1,673 milijarda kuna.