Hrvatska, Nekategorizirano

Dokkica provela istraživanje o stavovima djece o uključenosti očeva u odgoj

foto: Dokkica
foto: Dokkica

U sklopu projekta “I tata je važan” Dokkica je u suradnji s doc. dr. sc. Majom Brust Nemet s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, provela istraživanje o stavovima djece o uključenosti očeva u odgoj. Istraživanje je provedeno u 10 osnovnih škola sa područja Osječko-baranjske županije pri čemu je sudjelovalo 290 učenika.

Istraživanje je pokazalo da učenici iz grada te nižih razreda procjenjuju očeve višeg obrazovnog statusa u većoj mjeri uključenima u odgoj, brigu o njima, kućanstvu. Djevojčice procjenjuju svoje očeve popustljivijima u odnosu na mušku djecu, dok djeca koja žive u urbanim sredinama procjenjuju očeve u većoj mjeri autoritativnijima od djece koja žive u ruralnim sredinama, a djeca iz ruralnih sredina svoje očeve doživljavaju popustljivijima. Statistički se značajna razlika uočila u percepciji očeva kao autoritarnih s obzirom na sastav kućanstva te stupanj obrazovanja oca, odnosno što su obrazovaniji češće imaju autoritativniji stil odgajanja. Ujedno utvrđena je povezanost veće uključenosti očeva u obiteljski život s pojavom autoritativnog odgojnog stila očeva.

Projekt „I tata je važan“ ima cilj poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu kroz kampanju, predavanja i program podrške očevima u Dokkici. Specifični ciljevi projekta su: promocija rodne ravnopravnosti i aktivnog očinstva u obiteljskom životu, unaprjeđenje savjetodavnog rada s očevima u lokalnoj zajednici te podrška budućim roditeljima u jačanju roditeljskih kompetencija.

Projekt je odobren u okviru Natječaja za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Više o istraživanju možete pročitati u priloženom dokumentu. (Izvor Dokkica)