Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Donesena prva Odluka o financiranju projekata u sklopu Poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj” – Komponente 2

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, nakon provedenog postupka dodjele donijelo je 24. lipnja 2020. godine prvu Odluku o financiranju za deset projekata u okviru Komponente 2 Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove, dok je cilj Komponente 2 uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za 10 projekata obuhvaćenih prvom Odlukom o financiranju iznosi 9.889.279,48 HRK. Više informacija o Pozivu i prva Odluka o financiranju nalaze se OVDJE.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Posredničko je tijelo razine 2 u provedbi ovoga poziva.