Aktualno, Nekategorizirano

Završna konferencija projekta “Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja”

GTF-Inicijativa za održivi rast poziva na okrugli stol  i završnu konferenciju projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja, koja će se održati u četvrtak, 27. travnja 2023. s početkom u 10 sati, Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb. Okrugli stol trajat će od 10 do 10:45 sati, a završna konferencija od 10:45 do 11,30 sati.

Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja trajao je 30 mjeseci i odvijao se na području cijele Republike Hrvatske (20 županija + Grad Zagreb). Ciljevi projekta bili su poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i javnih znanstvenih institucija, poticati jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i formiranje tematske mreže. Time je projekt pridonio izgradnji kapaciteta javnog i civilnog sektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvu i zagovaranje unaprjeđenja javnih politika socioekonomskog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta je 389.415,80 EUR, a sufinanciran je iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske i Europskoga socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.

Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast, a partneri su Ličko-senjska županija, Hrvatska zajednica županija, Sveučilište u Dubrovniku, Deša – Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, LAG Srijem, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice i Klaster „KOLO“. (Izvor: GTF-Inicijativa za održivi rast)