Aktualno, Nekategorizirano

Poziv na radionicu: Edukacija i društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj

Foto: Start up nacija / Facebook

Radionica “Edukacija i društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj” održat će se u utorak, 28. ožujka, u 14:00 sati u dvorani E3 na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7.

Na radionici će Nina Skurić predstaviti rezultate svog doktorskog rada “Uloga edukacije u razvoju društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i njezin utjecaj na uspješnost menadžmenta društvenih poduzeća” i povezati s aktualnim mišljenjem nazočnih dionika o ulozi društvenog poduzetništva u gospodarstvu, općenito.

Važno je naglasiti kako je ova radionica dio aktivnosti europskog projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Start up nacija: hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja“ čiji je nositelj udruga GTF – inicijativa za održivi rast, a Sveučilište u Dubrovniku, partner na projektu. (Izvor: www.unidu.hr)

Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja (10/2020 – 04/2023), ukupne vrijednosti 2.934.053,36 kuna, sufinanciran je iz Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partneri su Ličko-senjska županija, Hrvatska zajednica županija, Sveučilište u Dubrovniku, Deša-Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, HUB 385, Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, LAG Srijem, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug i Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.

Cilj projekta je poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnoga društva, javnog sektora i znanstvenih institucija. Razvoj dijaloga kroz uspostavljanje tematske mreže Hrvatska start-up nacija doprinijet će uravnoteženom socioekonomskom razvoju i napretku hrvatskog gospodarstva.