Hrvatska, Nekategorizirano

Gotovo 3 milijuna kuna za pokretanje Hrvatske start-up nacije

Može li Hrvatska slijediti primjer Izraela i postati start-up nacija? Konzorcij od ukupno deset partnera okupljenih na EU projektu Start-up nacija – Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja vjeruje da može.

Prije svega, potrebno je iskorijeniti nepoduzetnički duh i razviti dinamičnu i inovativnu poduzetničku kulturu. To je moguće jedino mijenjanjem vrijednosnog sustava na način da se cijela zajednica stavi u službu razvoja poduzetništva. – istaknula je koordinatorica projekta Mary Ann Rukavina Cipetić iz udruge GTF-Inicijativa za održivi rast.

Projekt ukupne vrijednosti 2.934.053,36 kuna, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, doprinosi izgradnji kapaciteta javnog i civilnog sektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvu i zagovaranje unaprjeđenja javnih politika socioekonomskog razvoja. Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partneri su Ličko-senjska županija i Sveučilište u Dubrovniku kao predstavnici javnog i akademskog sektora te organizacije civilnoga društva: Deša – Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, HUB 385, Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, LAG Srijem, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Hrvatska zajednica županija i Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.

Cilj projekta je poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnoga društva, javnog i akademskog sektora koja doprinosi uravnoteženom socioekonomskom razvoju i napretku hrvatskog gospodarstva.

Kroz 30 mjeseci trajanja projekta provest će se ispitivanja javnog mnijenja koja će mapirati specifične interese i potrebe građana kao podlogu za znanstvena istraživanja. Temeljem provedenih znanstvenih istraživanja pripremit će se smjernice za razvoj javnih politika te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija. Razvojem višesektorskog dijaloga na sustavan način prenosit će se zaključci smjernica prema javnim institucijama.

Projekt je ugovoren temeljem poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – Komponenta 1.