Aktualno, Nekategorizirano

DOOR poziva na radionicu „Program društveno korisnog učenja na tehničkim studijima“

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb imaju zadovoljstvo obavijestiti Vas o radionici „Program društveno korisnog učenja na tehničkim studijima “, koja će se održati 18. studenoga 2019. u Sivoj Vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, s početkom u 10:00 sati.
Ciljevi radionice su raspraviti, izvesti zaključke te kreirati preporuke za različite razine donositelja odluka za sljedeća područja:

  • Uspostava društveno korisnog učenja- nacionalni zakonodavni okvir
  • Stajališta studija i sveučilišta, prepreke za implementaciju društveno korisnog učenja
  • Specifičnosti implementacije DKU na tehničkim studijima

Na radionici ćete biti informirani o projektu FER rješenja za bolju zajednicu od strane voditeljice projekta, prof. dr. sc. Marko Delimar predstavit će razvoj društveno korisnog učenja na FER-u, a uvodno predavanje o društveno korisnom učenju i implementaciji držat će dr. sc. Catherine Bates, Technological University Dublin. Nakon toga slijede grupne radionice na teme i zaključci.

O društveno korisnom učenju: Društveno korisno učenje je nastavna metoda u kojoj se integrira akademsko učenje sa zadovoljavanjem potreba u zajednici.

O projektu „FER rješenja za bolju zajednicu”: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je prepoznalo važnost šire rasprave o energetskom siromaštvu tijekom svog dugogodišnjeg rada u području energetske učinkovitosti. Projekt „FER rješenja za bolju zajednicu”, koji se provodi u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba potiče studente FER-a da se uključe u borbu protiv energetskog siromaštva na području Grada Zagreba. U okviru projekta studenti su proveli energetske preglede u 100 kućanstava na područja Grada Zagreba koje je gradski Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom uz pomoć svojih partnera i suradnika identificirao kao kućanstva u povećanom riziku od energetskog siromaštva. Osim navedenog, partneri kapacitiraju i udruge suradnike u izradi politika borbe protiv energetskog siromaštva te u suradnji s njima kreiraju mjere za Grad Zagreb.

Osim uštede energije i borbe protiv energetskog siromaštva, cilj je ovog projekta je i razvoj društvene odgovornosti na visokim učilištima uspostavom programa društveno korisnog učenja. Cilj programa društveno korisnog učenja je omogućiti studentima primjenu znanja stečenog tijekom studija u praksi, čime se kod studenata podiže svijest o konkretnim društvenim problemima i mogućnostima njihova djelovanja u izgradnji lokalne zajednice, te stabilnog društva.

Opći cilj projekta „FER rješenja za bolju zajednicu“ jest izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i razvoj društvene odgovornosti na visokoobrazovnim ustanovama uspostavom programa društveno korisnog učenja i njegovom testiranju na primjeru energetskog siromaštva te kapacitiranjem predstavnika OCD od strane zaposlenika visokoobrazovnih ustanova. Program će se provoditi kroz vještinu Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe te kroz Centar karijera koji će proširiti svoje područje djelovanja na suradnju s OCD.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.