Hrvatska, Nekategorizirano

Europska komisija izdvojila projekt Rehabilitacijskog centra za stres i traumu iz Zagreba kao primjer dobre prakse u području integracije izbjeglica

Foto: RCST/Facebook
Foto: RCST/Facebook

Projekt Rehabilitacijskog centra za stres i traumu iz Zagreba, pod nazivom „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija azilanata i tražitelja azila – žrtava mučenja“, nedavno je objavljen na internetskoj stranici Europske komisije posvećenoj integraciji, kao primjer dobre prakse u području integracije izbjeglica, na adresi https://ec.europa.eu/migrant.

Projekt je proveden u tri zemlje – Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj, a proveli su ga Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba kao koordinator, OMEGA Transkulturni centar za mentalno i tjelesno zdravlje i integraciju iz Graza te EXILIO Centar za pomoć izbjeglicama i žrtavma mučenja iz Lindaua.

U projekt, koji se provodio od ožujka 2016. do veljače 2018., bilo je uključeno 220 osoba koje su preživjele mučenje, a koji su tražitelji azila ili im je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Cilj projekta bio je ne samo osigurati pomoć i podršku u prevladavanju posljedica proživljenih traumatskih iskustava, nego i osnažiti uključene kako bi im se olakšala integracija, s obzirom na to da socioekonomska integracija također može biti značajan čimbenik rehabilitacije.

Osim pružanja konvencionalne individualne psihoterapije, savjetovanja i psihosocijalne podrške, u projektu je razvijena i pilotirana inovativna kratkotrajna Solution Focused grupna intervencija. Rehabilitacijski centri u Europi, koji pružaju pomoć i podršku žrtvama mučenja, osobito izbjeglicama, imaju neujednačene prakse koje ne odgovaraju povećanom broju potencijalnih žrtava među tražiteljima azila i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Iz tog razloga je RCT-u i partnerima bilo nužno razviti učinkovitu uslugu koja će omogućiti prevladavanje psiholoških simptoma koje su nastale kao rezultat traumatskih iskustava, koja će pomoći u nošenju sa stresnim situacijama tijekom procesa traženja azila uz istovremeno olakšavanje integracije. Ovisno o svojim individualnim potrebama, korisnici su također mogli sudjelovati u različitim edukativnim aktivnostima, uključujući učenje jezika i osposobljavanje za razna zanimanja, ali i radionice usmjerene na razvoj socijalnih i kreativnih vještina, rekreativnim programima i aktivnostima, te dobiti podršku u potrazi za poslom, osiguranjem smještaja i slično.

Evaluacijsko istraživanje bilo je integralni dio samog projekta i obavljeno je putem upitnika od 23 pitanja koja su obuhvaćala procjenu fizičkih zdravstvenih problema, depresije, anksioznosti, zadovoljstva životom, samoprocjenu adaptacije uz objektivne pokazatelje o ostvarenom integracijskom napretku. Od 220 uključenih korisnika, 140 ih je bilo dostupno za procjenu prije i nakon intervencija. Analiza je pokazala smanjenje simptoma PTSP-a, samoprocjene zdravstvenih problema, depresivnih simptoma, simptoma anksioznosti te povećanje zadovoljstva životom kod većine korisnika nakon intervencije. Pored toga, više od dvije trećine korisnika samoprocjenjuje da su aktivnosti ovog projekta uvelike ili u značajnoj mjeri pridonijele stvaranju socijalnih kontakata u zemlji prihvata te povećanju kapaciteta za prevladavanja teškoća povezanim s traumatskim iskustvom iz prošlosti. Cjelokupno evaluacijsko izvješće dostupno je na internetskoj adresi: http://rctzg.hr.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 608,748.58 eura, od čega je udio financiranja Europske komisije u iznosu od 547,648.58 eura osiguran iz Pilot projekta za žrtve torture za 2015. godinu.