Hrvatska, Nekategorizirano

Factum: Poziv na suradnju za razvoj i/ili produkciju dokumentarnih filmova

faktumUdruga Factum raspisala je Poziv na suradnju za razvoj i/ili produkciju dokumentarnih filmova. Poziv je otvoren do 10. rujna 2018. godine. Pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske. Materijal koji se predaje na poziv za razvoj i/ili produkciju dokumentarnih filmova mora biti na hrvatskom jeziku. Prijavljeni projekti trebaju sadržavati (u elektroničkom obliku): ispunjenu prijavnicu, sinopsis, biografiju i filmografiju autora te potpisanu izjavu za prijavitelje.

Odabir projekta obavlja selekcijska komisija za dokumentarni film Udruge Factum, dok konačnu odluku donosi Udruga Factum. Poziv je otvoren do 10. rujna 2018. godine, a objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Udruge Factum, www.factum.com.hr. Prijava na poziv sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se elektroničkim putem na adresu: info@factum.com.hr. Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija i one koje ne stignu u navedenom roku – neće se razmatrati. Odabrani projekti bit će obavješteni putem e-maila.

Tekst Poziva, Upute za prijavitelje, Izjava za prijavitelje i Prijavnica dostupni su na službenim stranicama Factuma.