Hrvatska, Nekategorizirano

Fond za aktivno građanstvo otvorio poziv za prijavu projekata sektorskih inovacija

Zaklada Slagalica, u konzorciju sa Zakladom za ljudska prava i solidarnost SOLIDARNA, Udrugom za razvoj civilnog društva SMART i Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija – CNVOS, kao Upravitelj Fonda u Hrvatskoj za Program darovnica Europskog gospodarskog prostora (dalje: EGP) Fond za aktivno građanstvo, objavljuje Javni poziv za prijavu projekata sektorskih inovacija.

Ovo je treći otvoreni Poziv Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, s raspoloživim iznosom podrške od
600.000 eura.

Najveći iznos pojedinačne podrške projektima sektorskih inovacija iznosi 200.000 eura, a najmanji iznos je 150.000 eura. Predviđeno trajanje projekata je 36 mjeseci.

Raspoloživa financijska sredstva će biti dodijeljena projektnim prijedlozima OCD-a putem transparentnog dvostupanjskog postupka odabira. Za detaljnije informacije o postupku prijave, kriterijima odabira, kao i o postupku procjene i odabira, molimo pogledati Upute za prijavitelje dostupne na https://acfcroatia.hr/projekti-sektorskih-inovacija/.

Fond je dio EGP i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021.2 koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Cilj financijskih mehanizama je pridonijeti smanjenju društvenih i gospodarskih
nejednakosti u Europi te jačati bilateralnu suradnju između država darovateljica i država korisnica.

Ukupan proračun programa Fonda iznosi 8,5 milijuna eura.

Glavni cilj Programa na razini Europske unije je “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine“. Program se temelji na zajedničkim vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine zakona i poštivanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.

Rok za prijavu Projektnog sažetka: 26. listopada 2020. godine u 12.00 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.