Hrvatska, Nekategorizirano

GONG: Registar stvarnih vlasnika tvrtki mora biti besplatan

Ilustracija: gong.hr
Ilustracija: gong.hr

GONG je u srijedu pozvao saborske zastupnike da amandmanima na Konačni prijedlog izmjena Zakona o sprječavanju pranja novca i terorizma osiguraju da javnost ima besplatni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika tvrtki u Hrvatskoj.

Tko su stvarni vlasnici tvrtki u Hrvatskoj javnosti bi trebalo biti poznato do kraja godine jer će ih svi poslovni subjekti morati upisati u registar koji će voditi Financijska agencija (Fina).

No, ti će podaci biti dostupni javnosti uz naplatu i obaveznu registraciju, ističe GONG i poziva zastupnike da poprave tekst zakona i tako građanima omoguće besplatni pristup podacima tko je stvarni vlasnik pojedine tvrtke.

Prema Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji će danas biti raspravljen u Saboru, detalje o pravu javnosti na pristup tim informacijama naknadno će propisati ministar financija.

Međutim, peta Direktiva o sprječavanju pranja novca specifično navodi medije i organizacije civilnog društva kao bitne korisnike navedenih podataka, ističe GONG.

“Istovremeno, Europska komisija prepoznaje da su podaci o tvrtkama ključni za novinare, poslovni sektor i društvo u cjelini, pa je podržala prijedlog unapređenja Direktive o otvorenim podacima i informacijama javnog sektora (PSI). On propisuje slobodan pristup podacima tijela javne vlasti tako da kao novi standard otvorenosti podataka predviđa razvoje API-ja (Application programming interface) na registrima javnih institucija”.

Međutim, kaže GONG, prijedlog zakona ne precizira u kojem će formatu podaci iz Registra stvarnih vlasnika biti dostupni javnosti, odnosno hoće li to biti tražilica poput sudskog registra ili registra godišnjih financijskih izvještaja koji vodi Fina, ili će biti omogućeno preuzimanje inicijalne baze uz automatsko ažuriranje svih promjena (API pristup).

“Iako se API pristup podacima predviđa Politikom otvorenih podataka koju je Vlada usvojila u srpnju 2018., nacrt Akcijskog plana za njezinu provedbu još uvijek nije objavljen. Stoga GONG predlaže da se amandmanom jasno propiše opcija besplatnog API pristupa podacima iz Registra”, kaže se u priopćenju.

Prijedlog Zakona definira da će pristup javnosti biti ograničen na osnovne podatke o stvarnim vlasnicima – ime i prezime; država prebivališta; mjesec i godina rođenja; jedno državljanstvo te priroda i opseg stvarnoga vlasništva. Amandmanom bi trebalo dodatno uključiti i smjernicu iz Direktive koja obradu ovih osobnih podataka smatra pitanjem od javnog interesa, pa uključuje i OIB kao jedinstveni identifikator, te traži i podatke o vlasnicima ako imaju više državljanstava, napominje GONG.