Hrvatska, Nekategorizirano

Grad Skradin objavio Natječaj za prijavu projekata udruga iz područja kulture, športa i društvenih djelatnosti

Popunjen obrazac s potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD SKRADIN, Trg Male Gospe 3, 22 222 Skradin s naznakom: Natječaj za prijavu projekata udruga iz područja kulture, športa i društvenih djelatnosti koji će se (su)finacirati iz Proračuna Grada Skradina za 2020. godinu- ne otvarati.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Skradina, a rok za podnošenje prijava traje od 03. prosinca do 27. prosinca 2019.

Kompletna natječajna dokumentacija za vrijeme trajanja natječaja može se preuzeti u Gradu Skradinu, Trg Male Gospe 3 i na službenim stranicama Grada Skradina http://www.grad-skradin.hr

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu neće se uzeti u razmatrati. Također, obrazac mora biti čitko ispunjen elektroničnim putem (ne može se ručno ispunjavati).

Dodatne informacije u svezi provođenja ovog natječaja mogu se dobiti u Gradu Skradinu na broj telefona 771-076 te na email: grad.skradin@si.t-com.hr