Hrvatska, Nekategorizirano

Klub mladih ‘Klub 21’ DKC Lamparna poziva mlade koji se bave vizualnim izričajem na izlaganje u 2020.

Klub mladih “Klub 21” DKC-a Lamparna poziva mlade autore i autorice bez profesionalnog iskustva koji se bave vizualnim izričajem (slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video, novi mediji…) kao i zvučnim instalacijama, performansima i sl., da se prijave za samostalno ili skupno izlaganje u 2020. godini.

Prijava mora sadržavati:

– fotografije 3 rada u jpg formatu i/ili kratki video, zvučni zapis, u skladu s medijem umjetničkog djelovanja.
– kratku izjavu autora o konceptu predloženog rada (do 1 kartice teksta).
– kratki životopis (do pola kartice teksta).

Prijave se podnose na e-mail adresu:
lae@pu.t-com.hr, predmet: KLUB 21 – PRIJAVA ZA IZLAGANJE
zaključno do 25. listopada 2019.

Radove će odabrati žiri kojeg čine 3 člana Labin Art Expressa XXI, a o rezultatima će prijavitelji biti obavješteni putem e-maila, najkasnije do 9. studenog 2019.

Projekt Društveno-kulturni centar “Lamparna” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI), Rudarska 1, 52220 Labin,
E-mai: lae@pu.t-com.hr, Tel:+385.52.857041
PARTNERI: Grad Labin, KUD Ivan Fonović Zlatela Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”, Udruga “Metamedij” Pula, Udruga “INFORMO” Vodnjan, Istarska kulturna agencija, Centar za građanske inicijative Poreč
TRAJANJE PROJEKTA: 29.10.2018. – 28.10.2020. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:2.102.349,68 HRK
EU POTPORA:1.786.997,23 HRK
Organizacija izložbi je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.