Hrvatska, Nekategorizirano

Labin Art Express na natječaju izabrao osam radova koji donose lokalne priče o praznim, ruševnim ili poluoživljenim javnim prostorima

Nakon pregledavanja 26 pristiglih prijava na natječaj za vizualne i tekstualne radove na temu (ne)korištenja javnih prostora U potrazi za izgubljenim prostorom, stručni žiri Labin Art Expressa XXI kojega su činili Dean Zahtila, Damir Stojnić i Ivona Verbanac na skype sjednici održanoj 18. ožujka 2020. izabrao je osam radova slijedećih autora ili grupa autora koji će biti predstavljeni izložbom: Anto Mazgan, Arek Nizinski, Darko Bavoljak, Denis Peričić – Srećko Lebinec, Đurica Ciganović, Erik Lončar, Matej Đuzel, te Iva Jelinčić – Irena Bakić – Mirna Udovčić.

Participativni natječaj je organiziran u sklopu projekta Mi plus sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda te je bio otvoren za širu javnost. Na njega je bilo moguće prijaviti kratki film ili video uradak u trajanju do tri minute, fotografiju, te priču ili esej ne dužine do 10 kartica.

Njime se željelo potaknuti uključivanje lokalne zajednice u diskurs o praznim, ruševnim ili poluoživljenim lokacijama, ali i na pružanje kreativnog doprinosa u osvješćivanju i istraživanju problematike te eventualnom predlaganju ideja i rješenja za korištenje prostora za potrebe građana.

Osam odabranih radova bit će predstavljeno u sklopu putujuće izložbe u gradovima projektnih partnera: Puli, Rovinju i Labinu.

Projekt „Mi plus“ je usmjeren ka postavljanju temelja budućeg županijskog produkcijskog centra za nove medije čije je otvaranje predviđeno Istarskom kulturnom satrategijom za razdoblje 2014.‒2020.

Njime se ujedno želi osigurati dugoročni i održivi okvir za suradnju OCD-a i javnog sektora te razvoj suradničkih programa nezavisne kulture i novomedijske umjetnosti. Projekt se sastoji od niza aktivnosti – od edukacija na temu umrežavanja, sukreacije i modela suradnje civilnog i javnog sektora, kreativnog promišljanja struke i mladih, socijalnog uključivanja građana, pa sve do istraživanja potencijalnih lokacija centra i potreba lokalnog stanovništva.

Na taj način doprinijet će se razvoju učinkovitog, otvorenog i participativnog modela upravljanja u kulturi. Uz Faro 11, Labin Art Express XXI i Društvo arhitekata Istre DAI-SAI, u projekt su još uključene udruge Metamedij i Sonitus te Istarska kulturna agencija IKA-ACI.

Stručni žiri: Dean Zahtila, Damir Stojnić, Ivona Verbanac (L.A.E. XXI)