Hrvatska, Nekategorizirano

Održana međunarodna konferencija: Participativno upravljanje društvenim centrima

Labin Art Express XXI 27. i 28. svibnja održao je međunarodnu, dvodnevnu online konferenciju na temu razvoja i budućnosti te participativnog upravljanja društvenim i kulturnim centrima.
Na panelu govornici su predstavili različite modele upravljanja u kulturnim i društvenim centrima u EU. Na koji način kulturni i društveni centri doprinose razvoju gradova i urbanih politika? Raspravljalo se o prednostima i nedostacima različitih pristupa za uspostavljanje participativnih modela (odozdo prema dolje ili odozdo prema gore), predispozicijama za centre za razvoj takvih modela (koji akteri moraju biti uključeni). Kako različita okolina utječe na razvoj različitih modela upravljanja? Donose li participativni modeli upravljanja održivosti centara? Koji su izazovi u upravljanju kulturnim i društvenim centrima? Koje su odgovornosti centara prema zajednici?

Govornici:
Francesco Campagnary, istraživač – 20 ‘ – uvodna napomena o temi
Frido Hinde, UFA tkanina, Berlin, Njemačka – 10′
Šymon Kliman, Nova Čvernovka, Bratislava, Slovačka – 10′
Aleksandar Popović, kulturni centar Magacin, Beograd, Srbija – 10′

Moderator: Vedran Stanić

Konferenciju organizira Labin Art Express XXI u sklopu projekta Društveno-kulturni Centar Lamparna. Organizacija konferencije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Video snimka konferencije: https://bit.ly/36M1EgP