Hrvatska, Nekategorizirano

Okrugli stol o mobbingu na radnom mjestu, 10. studenoga, Osijek

Na slici radnik / radnici u TŽV Gredelj. foto HINA/ Damir SENČAR /ds
Na slici radnik / radnici u TŽV Gredelj. foto HINA/ Damir SENČAR /ds

Okrugli stol “Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Hrvatskoj” održat će se u četvrtak, 10. studenoga, na osječkom Pravnom fakultetu gdje će biti riječi o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu.

Glavna tema okruglog stola je važnost i način uvođenja protokola u tijela javne uprave, javna poduzeća i ustanove te privatna poduzeća.

Održava se u sklopu EU projekta “Pravo na rad bez mobbinga”, a partneri na projektu su Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Pravni fakutet u Osijeku i Grad Zagreb, koji su pripremili predložak protokola. Na okruglom stolu govorit će autor i urednik nedavno objavljenog “Priručnika o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu” Mario Vinković, koautorice Snježane Vasiljević i Iris Gović Penić, te pravnik Udruge mobbing Ivan Hranj.

“Izradom Protokola i model-pravilnika željelo se približiti potrebama različitih poslodavaca i specifičnostima radnih odnosa, kako u sustavu službeničkih odnosa, tako i u radnim odnosima u javnom i realnom sektoru”, istaknuo je Vinković.

Dodao je da je model pravilnika i predloške anti-mobing protokola moguće, u skladu sa pozitivnim propisma Hrvatske i primjerima dobre prakse, te u suradnji s pravnim stručnjacima Udruge mobbing, prilagoditi konkretnim potrebama zainteresiranih korisnika sa ciljem optimalnije i posebnostima poslodavaca i radnih odnosa prilagođene primjene.

Nakon okruglog stola moći će se razgovarati s Jadrankom Apostolovski, predsjednicom Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga te voditeljicom EU projekta.

Projekt se bavi prikupljanjem, obradom i objavom svih najvažnijih aspekata mobbinga, njihovim vrstama i prepoznavanjem, te zakonskom regulativom i pravnom praksom, što uključuje i upute o zaštiti i dobivanju pravne pomoći. Kroz projekt je kreiran e-learning alat za učenje pravnika, studenata prava, sudaca, socijalnih radnika i svih onih kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.

E-learning sustav postavljen je na internetskoj stranici Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning), a u tijeku je online kampanja za promicanje prava na rad bez mobbinga i diskriminacije.