Hrvatska, Nekategorizirano

Gradski muzej Vukovar poziva mlade da se prijave na besplatne foto radionice

U sklopu provedbe EU projekta “FoTo Muzej” Gradski muzej Vukovar poziva sve zainteresirane mlade sa prijavljenim prebivalištem/boravištem na području grada Vukovara da se prijave za pohađanje besplatne radionice „Fotografija kao suvremeni medij“. Održavanje radionice se planira u rujnu 2021, navodi se u pozivu na FB stranici projekta.

Prijave treba uputiti na e-adresu: simunovic.zoran@gmail.com. Prijavi je potrebno priložiti životopis i vlastite radove.

Uvjeti za upis:
1. Osobe s najmanje navršenih 15 do 25 godina
2. Prethodno završena osnovna škola
3. Osnovna tehnička osposobljenost za korištenje fotoaparata

Rok za prijavu je do 15. rujna 2021. Po završetku prijava će se izvršiti selekcija kandidata. Nakon završetka radionice polaznicima će biti dodijeljene diplome.

Organizacija edukacije je sufinancirana u okviru projekta “FoTo Muzej” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kratki opis projekta: Projektom “FoTo Muzej” unaprijediti će se kvaliteta života i socijalna integracija mladih na području grada Vukovara, razvojem novih kulturnih i umjetničkih sadržaja. Na ovaj način, usvajanjem novih znanja i vještina iz područja umjetnosti , kod mladih će se razvijati smisao za stvaralaštvo i inicijativu, slobodu mišljenja i djelovanja te samostalnost.
Provedbom projekta, sudjelujući na radionicama “Fotografija kao suvremeni medij”, mladi na području grada Vukovara dobit će priliku razviti svoje umjetničke vještine te predstaviti rezultate svog stvaralaštva na završnoj izložbi.
Cilj projekta je razvoj novog kulturno-umjetničkog programa te uključivanje mladih u svrhu promicanja važnosti umjetnosti i kulture na području grada Vukovara.
Ciljna skupina projekta su mladi s područja grada Vukovara.
Ukupna vrijednost projekta je 1.257.908,43 kuna. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od 27.12.2019.-27.6.2022.
Kontakt osoba za više informacija:
Zoran Šimunović
Tel.: 032/441-271
Ružica Marić, voditeljica projekta
E-adresa: projekt.foto.muzej@gmail.com