Hrvatska, Nekategorizirano

Hrvatske zero waste općine

zero_crZelena akcija je kao nacionalni koordinator Zero Waste Europe mreže ponosna što doprinosi njihovom uspjehu i donosi kratak osvrt na njihov rad i napredak u 2016. godini pozivajući i ostale gradove i općine da im se pridruže.

U veljači prošle godine u gradu Prelogu se održala Zero Waste konferencija na kojoj je, na poticaj Zelene akcije, Grad Prelog i 6 općina (Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba) u kojima živi oko 25.000 stanovnika, a uslugu provodi komunalno poduzeće PRE-KOM, potpisalo europsku ‘Zero Waste 2020’ strategiju.

Time su ušli na kartu najboljih praksi u gospodarenju otpadom u Europi te se obvezali da će poduzeti brojne mjere kako bi do 2020. godine postigli još više ciljeve u smanjenju, odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada.

Grad Prelog i navedene općine već godinama građanima osiguravaju kvalitetnu uslugu odvojenog prikupljanja svih frakcija otpada na kućnom pragu te samostalno obrađuju odvojeno prikupljen otpad u kompostani, sortirnici i reciklažnom dvorištu. Doprinos unaprjeđenju usluge PRE-KOM-a dala je i Zelena akcija izradom studije s verifikacijom rezultata i preporukama za daljnje unaprjeđenje sustava po načelu najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi, što PRE-KOM nastoji provesti u djelo – stoji u priopćenju Zelene akcije.