Hrvatska, Nekategorizirano

Inicijativa građana Volim Pulu: Gromoglasno NE koncesijama na pulske plaže

1546768386.2974Tribina o koncesijama na pulske plaže, koju je u petak navečer u pulskoj Galeriji Cvajner organizirala Inicijativa građana „Volim Pulu“, izazvala je veliko zanimanje javnosti te okupila oko 300 građana koji su se jasno izrazili protiv koncesioniranja plaža, stoji u priopćenju Inicijative .

Na tribini je u ime Grada Pule sudjelovao Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Pule, koji je izjavio kako planovima o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji su trenutno na javnom savjetovanju, plaže i dalje ostaju kao i do sada otvorene za sve građane i posjetitelje Pule.

„Prostornim planovima Grada Pule zabranjeno je bilo kakvo ograđivanje plaža. One su i do sada bile otvorene i slobodne za korištenje, a tako će biti i ubuduće“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Robert Cvek.

Podsjećamo, javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine provodi se u razdoblju od 11. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019. godine, s ciljem pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga građana na nacrte predmetnih odluka. Prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira se mogućnost davanja koncesija na plažama Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i kupalištu Stoja – bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate.

Fotografija: Grad Pula
Fotografija: Grad Pula

Današnje priopćenje Inicijative građana „Volim Pulu“ s javne tribine o prijedlogu planova davanja u koncesiju pulskih plaža, održane u Galeriji Cvajner u Puli dana 4. siječnja, prenosimo u cijelosti.

Javna tribina o koncesijama na pulske plaže u organizaciji Inicijative „Volim Pulu“ izazvala je ogroman interes građana. Procjenjujemo da se u kavanu Cvajner uspjelo nagurati oko 300 građana, dok su ostali, za koje nije bilo mjesta, pokušavali pratiti raspravu izvana, no mnogi su morali odustati zbog hladnoće. Ta je masovnost sama po sebi poruka pulskoj gradskoj vlasti koja odbila primjereno informirati građane o ovoj vrućoj temi, kao i o njoj organizirati javnu raspravu.

Premda je službenim putem upućen poziv za sudjelovanje gradonačelniku, Inicijativa nije primila odgovor ni potvrdu sudjelovanja, pa je nenajavljeni dolazak dogradonačelnika Roberta Cveka na raspravu bio iznenađenje. Premda nisu znali dolazi li u vlastito ime ili ga je ovlastio gradonačelnik, kojemu je poziv upućen, organizatori su mu omogućili da iznese stajališta Grada. Dogradonačelnik je tijekom rasprave pokazao da nije dorastao zadatku komunikacije s građanima, pa ih je izvrijeđao, opisujući neka upućena pitanja kao besmislena i optužujući Inicijativu građana „da ju netko plaća“ za angažman protiv koncesioniranja pulskih plaža. Takve su izjave nedopustive i niti jedan političar ih ne bi koristio kao argument – osim, očito, onih koji nemaju pravih argumenata kojima bi branili odluke o „privatizaciji“ pulskih plaža. Zbog tih, ali i drugih izjava kažnjen je općim i glasnim negodovanjem i žviždanjem.

Predstavnica Inicijative prisutnima je objasnila proceduru sudjelovanja i prava građana temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama te im objasnila na koje je sve načine Grad Pula ta njihova prava prekršio u slučaju odluka o planovima davanja pulskih plaža i nautičke luke Bunarina u koncesiju. Da bi mogli sudjelovati u odlučivanju, građani moraju imati sve potrebne informacije, pa im je ukratko objasnila zakonski okvir koji regulira koncesije, ukazavši na načine na koje ih je Grad Pula prekršio. Zatim je skrenula pozornost na manipulaciju podacima u odlukama o davanju pulskih plaža u koncesiju, nepostojanje javnog interesa, malu procijenjenu naknadu od koncesija, stvaranje monopola za zarađivanje na plažama te rakrinkala teze da se plaže neće ograđivati niti se na njih plaćati ulaz, potkrijepiviši svoje izlaganje mnogim primjerima iz loše prakse s Jadrana, ali i informacijama iz nalaza Državnog ureda za reviziju o upravljanju pomorskim dobrom Istarske županije iz studenog 2017.

49074676_1313781702095341_893277631913394176_oIz publike su se mogle čuti samo kritike na razne aspekte netransparentnosti i manipulacije Grada Pule. I pitanja su bila brojna, ali građani nisu od dogradonačelnika dobili odgovor na mnoga poput onog o točnom broju plaža koje Grad želi dati u koncesiju pošto se na Verudeli i Zlatnim stijenama radi o većem broju plaža; na pitanja o društvenoj i gospodarskoj opravdanosti davanja dugogodišnjih koncesija, predlaganja koncesije na nautičku luku Bunarina koja na godišnjoj razini ostvaruje dobit od 4 milijuna kuna, prema riječima samog direktora Lučke uprave, dok je očekivanji ukupni godišnji prihod od 7 koncesija na plaže i luku Bunarina zajedno samo 450.000,00 kuna.

Inicijativa je tijekom rasprave omogućila građanima koji nemaju pristup internetu da napišu svoje primjedbe. Rasprava je završila kao što je i počela, zajedničkim pjevanjem za ovu priliku pripremljene pjesme „Neće ići, I’m sorry“ te jednim gromoglasnim zajedničkim NEEEEE koncesioniranju pulskih plaža.

O Inicijativi građana Volim Pulu

Inicijativa Volim Pulu nastala je 2009. godine kao mreža pojedinaca stvorena s namjerom upoznavanja Muzila, njegova otvaranja i javnog korištenja te raspravljanja o njegovoj budućnosti.

Danas inicijativa okuplja građane koji žele potaknuti javnu raspravu i uključivanje u donošenje svih bitnih odluka koje se odnose na budućnost našeg grada. Neposredni povod za ponovno pokretanje inicijative su potpisani sporazumi u rujnu 2018. između pulskog gradonačenlika Miletića u ime Grada Pule i premijera Plenkovića u ime Vlade o uvjetima, pravima i obavezama za realizaciju turističko-ugostiteljskih projekata Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil, koji se planiraju dati u koncesiju na 50 i 99 godina.

Svi koji vole svoj grad mogu se uključiti u Inicijativu Volim Pulu, te potaknuti, sudjelovati u javnoj raspravi ili se informirati o bitnim pitanjima poput ekonomskih, društvenih i okolišnih učinaka potpisivanja spomenutih sporazuma, ali i drugih važnih pitanja za sudbinu grada. Poput davanja dugogodišnjih koncesija na pulske plaže. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji energijom i volonterskim radom doprinose Inicijativi, Posebna zahvala ide brojnim sugrađanima/kama i javnim osobama iz drugih dijelova zemlje i inozemstva koji u sudjelovali u izradi video klipova i na taj način dali podršku našoj kampanji informiranja. (Ekovjesnik)

Inicijativa građana „Volim Pulu“