Hrvatska, Nekategorizirano

Zelena Istra: “Jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj” redovito je netransparentan

52832975_2463939207013178_7073821689246646272_nPredstavnici pulske gradske uprave često se hvale titulom najtransparentnijeg grada u Hrvatskoj, ali djela razotkrivaju drugačiju istinu, upozoravaju iz Zelene Istre. Tema upravljanja pomorskim dobrom u Puli od prošle je godine pod lupom javnosti zbog 20-godišnje koncesije za ski-lift kao i planova davanja koncesija na pomorskom dobru. Planovi su godinama usvajani bez provedenog obaveznog javnog savjetovanja, a isto se dogodilo i s ovom odlukom. Bez obzira na sva upozorenja o kršenju propisa, nastavlja se s onemogućavanjem sudjelovanja javnosti u donošenju odluka.

Prema članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, Grad je dužan usvojiti “godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostaviti … najkasnije do 1. prosinca tekuće godine”.

Iz Zelene Istre ističu kako su na internetu pronašli planove upravljanja pomorskim dobrom nekih JLS-ova u Istri za 2019., ali ne i onaj Grada Pulska gradska vlast ne mari za mišljenje građana, što se dogodilo i prilikom savjetovanja o planu davanja koncesija; kada su se građani Pule izjasnili protiv takve odluke, Gradsko vijeće je usvojilo plan ‘ne trepnuvši na okom’ na sve primjedbePule, premda je rok za njegovo donošenje istekao krajem prošle godine. Ako se elementi Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Medulin usporede s planovima upravljanja pomorskim dobrom Grada Pule iz nekoliko prethodnih godina, može se zaključiti kako se iz informacija koje u svojim planovima daje Grad Pula ne može utvrditi mnogo: ne objašnjava se kako je utvrđen ukupan iznos rashoda za održavanje pomorskog dobra, tj. koliko se po pojedinim stavkama planira utrošiti, niti se navode cijene za planirana koncesijska odobrenja i koncesije.

Šturi podaci omogućavaju jednostavnije prikrivanje i manipuliranje, upozoravaju iz Zelene Istre.

No, za javni je interes najpogubnije što Grad Pula prilikom usvajanja ovih akata redovito krši čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama jer ne omogućava javna savjetovanja u trajanju od minimalno 30 dana. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. bit će usvojen sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, a rok će produžiti obaveza provođenja e-savjetovanja od 30 dana.

Ni za jedan do sada usvojeni Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Pule nije provedeno savjetovanje s javnošću. Drugi gradovi znaju za tu svoju obvezu. Primjerice, savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Istre i to Grada Poreča, u tijeku je i traje do 18. ožujka.

Osim toga, zakon nalaže JLRS-ovima i objavljivanje godišnjih planova savjetovanja s javnošću, a u Planu savjetovanja s javnošću Grada Pule za 2019. nema savjetovanja o četiri koncesije na pomorsko dobro (plaže Ambrela, Ferijalni, Saccorgiana i nautička luka Bunarina), koje su planirane u 2019., niti savjetovanja o Planu upravljanja pomorskim dobrom (savjetovanje je već trebalo biti provedeno u 2018.).Za javni je interes najpogubnije što Grad Pula prilikom usvajanja ovih akata redovito krši čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama jer ne omogućava javna savjetovanja u trajanju od minimalno 30 dana

Zelena Istra poziva Grad Pulu da svoje djelovanje uskladi sa zakonom i omogući građanima izjašnjavanje o svim općim aktima i drugim dokumentima koje usvaja Gradsko vijeće. Zahtijevaju i da javnosti objasne zašto građanima uskraćuju njihova zakonska prava, da se utvrdi odgovornost i primjerene sankcije.

Grad Pula nije jedini koji na opisani način krši propise, pa koriste priliku da i ostale gradove i općine u Istri pozovu da transparentnost svog rada osiguraju i putem zakonom propisanog savjetovanja s javnošću prilikom donošenja općih akata i drugih dokumenata. Jedna od temeljnih uloga mjesne samouprave je upravo uključivanje građana i zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka. Smisao savjetovanja je i postizanje zakonitog djelovanja jedinica lokalne samouprave odnosno kontrola građana.

“Prava razina demokratičnosti i otvorenosti neke JLRS očituje se u mjeri responzivnosti na želje i interese Zelena Istra poziva Grad Pulu da svoje djelovanje uskladi sa zakonom i omogući građanima izjašnjavanje o svim općim aktima i drugim dokumentima koje usvaja Gradsko vijećegrađana izražene putem javnih savjetovanja. Pulska gradska vlast ne mari za mišljenje građana, što se dogodilo i prilikom savjetovanja o planu davanja koncesija; kada su se građani Pule izjasnili protiv takve odluke, Gradsko vijeće je usvojilo plan ‘ne trepnuvši na okom’ na sve primjedbe.

Zbiljska otvorenost očituje se i u mjeri u kojoj se koriste drugi instrumenti kojima bi se moglo osigurati da javni interes bude okosnica donošenja odluka – među njima su npr. formiranje posebnih savjetodavnih tijela u kojima sudjeluje zainteresirana javnost ili sudjelovanje stručne nezavisne ili zainteresirane javnosti u nadzornim odborima javnih poduzeća, za što postoje primjeri dobre prakse u Europi. Postoje i drugi mehanizmi, ali mi smo, nažalost, u fazi u kojoj se najprije moramo izboriti za poštivanje minimalnih zakonom predviđenih alata uključivanja javnosti u odlučivanje”; zaključuje se u otvorenom pismu Zelene Istre pulskoj gradskoj vlasti. (Izvor: Zelena Istra)