Hrvatska, Nekategorizirano

Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru EU programa i inozemnih fondova

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu.
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2022. godini iznosi 7.000.000,00 kuna, a iznos može biti i veći, ovisno o priljevu sredstava za ovu namjenu u Državni proračun, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 140/21). Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2022. godine.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.