Hrvatska, Nekategorizirano

Zagrebačka županija sufinancira tehničku pomoć za prijavu projekata na EU natječaje

Knjiga-EU-projekti-–-od-ideje-do-realizacije-e1458313087327Zagrebačka županija odlučila je svojim gradovima i općinama te pravnim osobama kojima je jedini osnivač ili jedan od suosnivača dodijeliti bespovratne potpore za sufinanciranje konzultantskih troškova za pisanje prijava projektnih prijedloga na natječaje i pozive u okviru strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i programa EU.

Maksimalna visina potpore po prijavi iznosi 30 tisuća kuna, a ovisit će o indeksu razvijenosti prijavitelja, odnosno grada i općine u kojoj se nalazi njegovo sjedište. Kriterij za dodjelu potpore je redoslijed podnošenja prijave na Javni poziv.

Prijave se putem sustava „e-prijave“ podnose najkasnije do 30. rujna.

Projekt mora biti prijavljen u Bazu projekata koju vodi Razvojna agencija Zagrebačke županije (RA ZŽ) do dana prijave na javni poziv.

Upute za prijavitelje i Upute za korisnike sustava „e-prijave“ nalaze se na službenoj mrežnoj stranici Županije www.zagrebacka-zupanija.hr.