Hrvatska, Nekategorizirano

Konferencija: Potrebno je dodatno razvijati svijest o uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada

osobe-s-invaliditetom

– Konferencija o uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada održana je u utorak u Zagrebu s namjerom da se poslodavci potaknu da aktivnije sudjeluju u rješavanju toga problema i da se istakne da i oni i osobe s invaliditetom mogu imati koristi od suradnje.

Voditeljica Službe za aktivnu politiku zapošljavanja u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Zrinka Špoljarić istaknula je kako zapošljavanje nije samo ekonomsko i financijsko pitanje, nego i integriranje u društvo. Podsjetila je da je Hrvatska potpisivanjem UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom preuzela obvezu promicati i štititi njihova prava, posebice pravo na rad kao jedno od temeljnih ljudskih prava.

U posljednje vrijeme ostvareni su pomaci u zapošljavanju i rehabilitaciji osoba s invaliditetom, što pokazuju podaci o rastu njihova zapošljavanja, naglasila je Špoljarić. Izrazila je uvjerenost kako su tome pridonijele i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Govoreći o izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i o zapošljavanju osoba s invaliditetom Špoljarić je, među ostalim, rekla kako se zakonskim izmjenama želi ubrzati i olakšati taj postupak te precizirati odredbe o kvotnom zapošljavanju. Navela je kako su njegovi obveznici poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika te da kvota iznosi 3 posto ukupnog broja zaposlenih. Predviđena je i mogućnost zapošljavanja učenika s teškoćama, studenata i rehabilitanata, primanje osobe s invaliditetom na stručno osposobljavanje, sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa samozaposlenom osobom s invaliditetom i drugo. Poslodavci koji ne ispune kvotu zapošljavanja ni na taj, zamjenski način, obveznici su plaćanja novčane naknade od 30 posto iznosa minimalne plaće mjesečno za svaku osobu koju su bili dužni zaposliti. Ta sredstva koriste se za isplatu poticaja i nagrada za zapošljavanje osoba s invaliditetom te za provedbu projekata i programa za njihovo zapošljavanje, rekla je Špoljarić. Dodala je da se koriste poticaji za 1037 takvih osoba.

Od nešto više od 9000 poslodavaca njih više od 5000 je ispunilo obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom, dok ih nešto manje od 4000 to nije učinilo pa su im naplaćene naknade. Na Zavodu za zapošljavanje je na dan 31. prosinca 2017. bilo prijavljeno 6497 nezaposlenih osoba s invaliditetom, rečeno je na skupu.

Direktorica odnosa sa članstvom Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Milka Kosanović istaknula je kako HUP kontinuirano radi na osvješćivanju poslodavaca o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i da taj proces zahtijeva dugoročno sudjelovanje svih dionika u društvu. Niti jedan poslodavac neće zaposliti osobu koju ne treba, pa tako ni osobu s invaliditetom, rekla je Kosanović naglasivši kako je potrebno puno više raditi na razbijanju predrasuda o osobama s invaliditetom i njihovim mogućnostima te da HUP radi na tome zajedno s organizacijama civilnog društva.

Direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Slovačku i Mađarsku Vedrana Jelušić Jakšić ocijenila je kako je svijest o tome u Hrvatskoj još nedovoljno razvijena i dodala kako je i ovakonferencija poticaj za poslodavce.

Predstavljeni su i primjeri dobre prakse, među kojima i onaj Udruge slijepih Zagreb. Ta je udruga osnovala malu kompaniju “Sfera Visia” koja proizvodi i prodaje “Sapune s točkicama”.