Hrvatska, Nekategorizirano

Konferencija “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života”

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. poziva na konferenciju “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života” koja će se održati 24. svibnja 2023. u Hotelu Academia u Zagrebu s početkom u 10h  – navodi se u pozivu organizatora.

Ciljevi konferencije su:
• predstaviti, na dokazima utemeljene i izrađene, smjernice za razvoj javnih politika;
• otvoriti prostor dijaloga poslodavaca/ki, radnika/ica i ostalih za senzibilizaciju i potrebe uravnoteživanja privatnog i poslovnog;
• istaknuti važnost uključivanja i aktivnog doprinosa svih članova/ica kućanstava u raspodjeli kućanskih poslova, mentalnog rada te brige o djeci i starijima;
• graditi zaključke i zagovaračke strategije utemeljene na stvarnim potrebama onih na koje se javne politike najviše odnose.

Konferencija se održava u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“, sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%). Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva uključenih u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki Republike Hrvatske.

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Prijaviti se možete putem linka do 22. svibnja 2023. godine.
https://forms.gle/w7URC6rTKdkBVMDAA

Facebook najava