Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Krenula crowdfunding kampanja za obnovu Društvenog centra Kostajnica

unjyo9oidi96lrlfonjbRehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba pokrenuo je crowdfunding kampanju za obnovu krova Društvenog centra Kostajnica u Kostajnici.
Društveni centar Kostajnica utemeljen je EU sredstvima 2014. godine u području posebne državne skrbi s namjerom da služi kao dnevni centar za osobe s invaliditetom i mentalnim poteškoćama.

Nakon završetka projekta Rehabilitacijski centar za stres i traumu je godinu dana sam financirao rad Društvenog centra Kostajnica, a u 2017. godini rad udruge je prepoznala lokalna zajednica (grad Hrvatska Kostajnica, Sisačko-moslavačka županija, Općina Dvor, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari i Općina Hrvatska Dubica) te sufinancirala aktivnosti Centra u 2017. godini.
Ne treba isticati da je riječ o izrazito siromašnom području gdje je visoka stopa nezaposlenosti te je većini stanovništva jedini prihod socijalna naknada.

U promjeru 35 kilometara nema ustanove sličnog karaktera, a drugi veliki problem čini prometna povezanost tako da se korisnici dovoze na aktivnosti u organizaciji udruge uz pomoć lokalnih općina.

Samo područje grada Hrvatske Kostajnice i okolnih općina bilo je direktno izloženo ratnim stradanjima, a zajednica se do današnjeg dana nije oporavila. Pored toga Hrvatska Kostajnica je posljednjih nekoliko godina bila izložena poplavama i obilnim kišama koje su dovele do oštećenja zgrada. Društveni centar Kostajnica pretrpio je velike štete uslijed ratnih i elementarnih nepogoda tako da krov propušta vodu koja curi sve do prizemlja gdje se odvijaju aktivnosti s korisnicima. Sam prostor dnevnog centra uništila je poplava te se mora iznova obnavljati.

Najteža je situacija s krovom, te je nakon svake obilne kiše potopljen prostor Društvenog centra Kostajnica što se nedavno ponovilo. Krov je počeo popuštati, te prijeti urušavanje, a samim tim je ugrožen rad Centra jer je to jedina adekvatna zgrada u vlasništvu grada. Ako se uskoro krov ne popravi Društveni centar Kostajnica morat će prekinuti s aktivnostima, jer ih neće imati gdje provoditi. Sredstva za plaću dva stručna suradnika su osigurana, kao i sredstva za psihologa, ali grad nema sredstva za obnovu krova koji je ključan element da bi dnevni centar nastavio s radom.

Trenutno Društveni centar ima 20 korisnika kojima je ovo jedina prilika za socijalizaciju. Neki od njih žive u 25 kilometara udaljenim selima bez adekvatnih uvjeta za život i ovo im je jedina prilika za druženje. Istovremeno stručni tim im omogućava kvalitetnu brigu koja im je nedostupna, surađuje se s Centrom za socijalnu skrb Hrvatske Kostajnice te se ta služba redovito informira o socijalnim prilikama korisnika.

“Ako se ne obnovi krov, naša organizacija neće više imati prostor za djelovanje, a jedini smo koji pružamo takvu uslugu. Pri tome, najveća šteta bit će za naše korisnike kojima je ovo jedini oblik socijalizacije pod vođenjem stručnog tima koji će, ako se ne obnovi krov, trajno nestati s ovog područja” – stoji u priopćenju Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Donirati kampanji možete ovdje