Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

MMH upisuje 7. generaciju u Studij o mladima za mlade

mmhMreža mladih Hrvatske u potrazi je za već sedmom generacijom polaznika/ca Studija o mladima i za mlade. Ovaj edukacijski program namijenjen je informiranju, obrazovanju i osnaživanju mladih aktivistica i aktivista.

Intenzivno i višemjesečno

– Program se sastoje od intenzivnog višemjesečnog edukacijskog programa utemeljenog na participativnom i iskustvenom učenju, uz usvajanje vještina i znanja u području rada s mladima, doprinosa društvenoj promjeni i politikama za mlade. U programu je do sada sudjelovalo gotovo sto mladih polaznika/ca iz cijele Hrvatske – kažu u Mreži mladih Hrvatske.

Odgovornost i uključivanje

Na Studij se može uključiti 15 mladih ljudi koji žele mijenjati svijet.

– Tražimo izrazito motivirane mlade osobe u dobi od 18 do 30 godina, koje su uključene u inicijative ili organizacije civilnoga društva i koje imaju veliku želju za djelovanjem u svojoj lokalnoj zajednici. Program teži potaknuti mlade na odgovornost u svojoj zajednici i uključivanje u sudioničke procese demokracije,

na korištenje istraživačke metodologije koja će mladima pomoći u prepoznavanju, analiziranju i artikuliranju potreba i problema mladih te zagovaranju održivih rješenja. Želimo ih potaknuti i na

kritičko promišljanje pojedinih metoda, tehnika i mogućnosti djelovanja u zajednici s utjecajem na razvoj politike za mlade i pozitivne društvene promjene te konkretnu primjenu znanja u zajednici – ističu u Mreži mladih.

Teorija i praksa

Program se sastoji od tri modula, a prvi će se održati od 15. do 19. ožujka u Samoboru, a tema mu je “Rad s mladima u zajednici”. Drugi se održava krajem svibnja u Vukovaru, a tema mu je ” Doprinos mladih zaštiti ljudskih prava kroz aktivizam i društvenu promjenu jučer i danas”. Tema “Politike za mlade” je dio trećeg modula koji će se održati od 10. do 13. srpnja u Zagrebu. Uz module, održavat će se i istraživačko-aktivistički praktikum.  Polaznici će imati priliku okušati se u konceptualizaciji, provedbi i pisanju manjih istraživanja ili u pisanju analitičkih tekstova na teme koje su im od interesa ili su relevantne za njihov rad. Na temelju napisanog rada i novostečenih znanja i iskustava, polaznici će osmišljavati aktivističke angažmane uz pomoć kojih mogu doprinijeti pozitivnoj promjeni u svojoj lokalnoj zajednici.

Nakon prijave, polaznici će dobiti svoj profil na Moodleu koja će služiti kao baza za razmjenu korisnih informacija, literature, interaktivnih materijala, videa, slika i drugih programskih sadržaja tijekom višemjesečne provedbe Studija.

Sva tri programska modula imaju jasno razrađen teorijski okvir te će se provoditi prema previđenom rasporedu. No, bez obzira na strukturu, moduli uvijek zadržavaju fleksibilnost u provedbi kako bi se osigurala prilagodba dinamici grupe i potrebama polaznika.

Uža specijalizacija

Kroz praktikum Studiji žele osigurati polaznicima bavljenje temom koja je područje njihovog interesa. Naime, polaznici će već u prijavi trebati identificirati jednu užu temu, unutar područja rada sa mladima, koja predstavlja njihov trenutni interes ili fokus rada (npr. uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u proces zapošljavanja, slobodno vrijeme mladih, pomirenje s prošlošću, politika prema migrantima, zagovaranje uvođenja građanskog odgoja i slično). Već na na prvom modulu će imati priliku o tim istim temama razgovarati s trenerima Studija, nakon čega će im biti osigurana mentorska podrška.

– Teorijski i praktičan rad na Studijima je međusobno isprepleten i čini jedinstvenu cjelinu. Oba segmenta rada će se reflektirati tijekom cjelokupnog trajanja Studija. Polaznici će dobivati mentorsku podršku ne samo za izradu praktičnih radova, nego i za proces učenja kako bi se osiguralo maksimalno razvijanje potencijala svakog polaznika – zaključuju u Mreži mladih Hrvatske.

Ovogodišnji program provodi se u suradnji Centra za mirovne studije, Mreže mladih Hrvatske i ustanove za obrazovanje odraslih “MIRTA”, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i privatnom donacijom njemačke književnice Sabine Bode.

Rok za prijavu je 17. veljače 2017, a sve informacije potražite OVDJE.

Maja Celing Celić