Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Udruga PaRiter izdala knjigu “Mladi i seksualnost u Primorsko-goranskoj županiji – Gdje smo danas?”

naslovnaZdravstveni odgoj, koji uključuje modul „Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje“ integriran je u školski program preko sata razrednog odjela koji provode razrednici bez obzira na struku, no anketiranje srednjoškolskih učenika/ca iz Primorsko-goranske županije pokazalo je da četiri od pet ispitanih osoba smatra kako školski program ne pokriva ono što žele znati o seksualnosti.

Gotovo svaki/a drugi/a učenik/ca izjavio/la je kako bi voljelo imati mogućnost informiranja o seksualnosti putem izvannastavnih i/ili izvanškolskih programa. Učenici i učenice o seksualnosti se informiraju na internetskim portalima, i to jedna od četiri ispitane osobe, dok se sedam posto ispitanih osoba o seksualnosti informira putem – pornografskih sadržaja.

Rezultati su to kratkog istraživanja čiji su rezultati objavljeni u publikaciji “Mladi i seksualnost u Primorsko-goranskoj županiji – Gdje smo danas?” koju je izdala udruga PaRiter. Upitnik je ispunilo 330 učenika/ca, od čega 180 djevojčica i 148 dječaka u dobi od 14 do 17 godina.

Publikacija “Mladi i seksualnost u Primorsko-goranskoj županiji” sadrži, osim rezultata navedenog istraživanja i kratki pregled povijesti potpune seksualne edukacije na našim prostorima, uz presjek prakse iz zapadnih zemalja te internacionalne dokumente koji uređuju pitanje prava na potpunu seksualnu edukaciju.

Pravo na pristup potpunoj seksualnoj edukaciji za mlade temelji se na međunarodno priznatim sporazumima koji od država potpisnica traže garanciju cjelokupne zaštite zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svake građanke i građanina. Temeljni dokument o ljudskim pravima 2, Opća deklaracija o ljudskim pravima, u članku 26., stavak 2. propisuje: „Obrazovanje mora biti usmjereno punom razvoju ljudske osobnosti i jačanju poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda…”; podredno, države su navedeno dužne osigurati svim mladim ljudima u državi.

Cilj ove publikacije jest ukazati na važnost implementacije potpune seksualne edukacije u škole u Republici Hrvatskoj. S obzirom na duboke podjele u društvu koje prate ovu temu, ali i rast konzervativnih struja koje nastoje promovirati osobna i religijska uvjerenja, moramo otvoriti raspravu o tematici i truditi se mladima u što kraćem roku omogućiti edukaciju 21. stoljeća koja će im pomoći u donošenju odluka i izgradnji društva mira i tolerancije. Hrvatska se i dalje bori s religijskim, kulturološkim i povijesnim dogmama koje svjesno priječe pravo mladih na seksualno obrazovanje i koje nastoje implementirati manjkave programe, temeljene ne na znanstvenim činjenicama, već religijskom nauku.

Publikacija “Mladi i seksualnost u Primorsko-goranskoj županiji – Gdje smo danas?” dostupna je na mrežnim stranicama PaRitera – znajznanje.org i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Izvor: udruga PaRiter