Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Model psihološke pomoći udruge Sve za nju žele primijeniti u Sloveniji

P-H20151001000396Centar za psihološku pomoć ženama s rakom dojke udruge Sve za nju godišnje posjeti oko 3500 žena i članova njihovih obitelji, kojima stručnjaci različitih profila pomažu da se lakše nose s teškom bolešću, a za preuzimanje tog dokazano uspješnog modela pomoći, naročito potrebne ženama s metastatskim karcinomom, interes pokazuje udruga Europa Donna Slovenije, koja ga želi primijeniti u svojoj zemlji.

“Kod 30 posto žena s dijagnosticiranim ranim rakom dojke bolest će napredovati do metastatskog raka unutar dvije godine. Tim je ženama nužna pomoć kako se suočiti s realnošću i teškim emocijama, kako smanjiti anksioznost i depresiju koji ometaju svakodnevno funkcioniranje, te kako o bolesti komunicirati s obitelji”, rekla je voditeljica Centra Ljiljana Vukota na skupu o metastatskom karcinomu dojke u Ljubljani.

Centar za psihološku pomoć, osnovan 2010. godine, svake godine bilježi novih 200 korisnica uključenih u različite programe i tretmane. Osim psiholoških tretmana, koji uključuje psihoedukaciju, individualno savjetovanje i psihoterapiju, grupnu podršku te obiteljsko i partnersko savjetovanje, Centar pruža telefonsko savjetovanje i niz terapijskih programa, koji uključuju predavanja onkologa, radiologa i drugih stručnjaka, tehnike relaksacije, savjete nutricionista i niz radionica.

Po podacima iz 2014. godine, od raka dojke u Hrvatskoj su oboljele 2664 žene, a umrla je 1071 žena. Metastatski karcinom najteži je stadij bolesti, kada se rak proširi na ostale organe i postaje neizlječiv.

U Centru ističu da su potrebe žena različite – od emocionalnih, zdravstvenih i socijalnih, preko potreba za sigurnošću, prihvaćanjem i komunikacijom, do potreba za liječenjem boli i palijativnom skrbi.

Sve usluge za korisnike besplatne

Trajanje psihološke podrške za žene s metastatskom bolesti u Centru je neograničeno, a sve usluge, koje pružaju zaposleni, volonteri i stručnjaci različitih profila, za korisnike su besplatne.

Centar se najvećim dijelom financira kroz projekte i natječaje iz inozemnih i domaćih fondova te uz pomoć gospodarskog sektora, a manjim dijelom kroz natječaje koje raspisuju lokalne i državne institucije. Ove godine od Ministarstva zdravstva nisu dobili ni kunu za svoj rad.

Vukota kaže kako u zdravstvenim ustanovama postoji 12 savjetovališta za psihoonkološke bolesnike i jedna dnevna bolnica za psihoonkologiju, a u KBC-u Zagreb je od nedavno zaposlena psihologinja za rad s onkološkim bolesnicima. No, klinika nikad neće moći pružiti sve što pacijentima treba.

“Moramo početnu kriznu psihološku intervenciju omogućiti u klinici, ali isto tako moramo osigurati praćenje i stalnu psihološku podršku za žene i obitelj u zajednici. Nadam se da će predstavljanje našeg modela Centra potaknuti i kolegice iz Europa Donna Slovenije da nešto slično naprave kod sebe”, kaže Vukota.

Glavna tajnica Europa Donna Slovenije Tanja Španić kaže da u Sloveniji godišnje od raka dojke oboli oko 1200 žena, udruzi je cilj poboljšati psihološki tretman žena i njihovih obitelji, a uzor im je upravo model koji je razvila udruga Sve za nju.

“U okviru Onkološkog instituta u Ljubljani imamo odjel za psihoonkologiju, ali to nije dovoljno da bi se zadovoljile potrebe svih pacijentica u Sloveniji. Stoga želimo, po uzoru na udrugu Sve za nju, psihološku podršku prekopirati kod nas kako bi našim pacijenticama omogućili potrebnu potporu”, rekla je Španić.