Aktualno, Nekategorizirano

Natječaj za nagradu Fra Ma Fu – za najbolje novinarske radove u 2019.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje (SINKO) raspisuju natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje novinarske radove – reportaže, objavljene u hrvatskim medijima (novinama i na internetskim portalima), u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Pravo sudjelovanja imaju novinari i novinarke iz Hrvatske čije su reportaže objavljene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prošle godine u novinama i na internetskim portalima.

Autore mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori. Rok za prijavu je do 1. rujna 2020. godine. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.

Prijedloge treba slati na mail adresu framafu.fest@gmail.com.

Nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada. O nagradama odlučuje ocjenjivačk skupina koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala.

Dobitnicima će biti uručene na otvaranju 6. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2020. godine.

https://framafu.com/

https://www.hnd.hr/