Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Ne podvaljujte nam GUPosti!

akcija_crPojasnili su da se trenutno odvija javna rasprava o izmjenama zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) koji sadrži spornu odredbu. Na akciju su donijeli veliku kartu gradskog središta s označenim lokacijama već postojećih 11 javnih garaža. Zatim su označili još 30-ak lokacija na kojima se aktualnim izmjenama GUP-a želi omogućiti izgradnja novih garaža, uz ograničenje od dvije etaže. Akciju su organizirali povodom današnjeg međunarodnog Dana bez automobila koji se obilježava u stotinama gradova širom svijeta.

– U sklopu javne rasprave o izmjenama GUP-a, gradske institucije nam podvaljuju plan za gradnju velikih garaža po cijelom središtu Zagreba – izjavio je Bernard Ivčić iz Zelene akcije.

Ustvrdio je kako gradnja malih garaža za potrebe stanovnika gradskog središta nije sporna i već je godinama predviđena GUP-om jer takve garaže ne generiraju veliko prometno opterećenje u okolnim ulicama. Međutim, Grad ovim izmjenama GUP-a želi omogućiti garaže i za potrebe korisnika i korisnica bloka, što znači i za korisnike brojnih kafića, restorana i trgovina. U GUP-u su propisani i normativi o broju parkirnih mjesta u garažama, ovisno o površini navedenih objekata.

– Jednostavnim zbrajanjem normativa jasno je da će se u većini blokova dozvoliti gradnja velikih garaža, često do 200 ili 300 parkirnih mjesta, a u pojedinim blokovima i više. Takva hiper-izgradnja garaža rezultirat će privlačenjem dodatnih automobila u već ionako zakrčene ulice gradskog središta. To je potpuno kriva prometna politika! Rješenje prometnih problema je unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza i bolja biciklistička infrastruktura, a ne izgradnja velikih garaža i dovlačenje još većeg broja automobila – zaključio je Ivčić.

Javna rasprava o izmjenama GUP-a traje do utorka 26. rujna, a svi zainteresirani mogu se uključiti u raspravu slanjem pisanih komentara Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18.