Aktivizam, Nekategorizirano

Novi Poziv za mentorice i mentore: Programa mentoriranja i prakse u civilnom društvu

Želite li upoznati mlade ljude bez iskustva s misijom svoje organizacije i osposobiti ih za rad u civilnom društvu? Treba li vam pomoć pri osmišljavanju stalnog modela mentoriranja za određena radna mjesta? Želite li se povezati s mladima zainteresiranima za usavršavanje u vašoj organizaciji? U sklopu Programa mentoriranja i prakse u civilnom društvu nudimo vam potporu za razvijanje mentorskog programa u skladu s potrebama vaše organizacije – navodi u pozivu Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska.

Program je pilotiran i uspješno proveden u 23 organizacije civilnog društva, dok se u drugima još provodi. U drugom izvođenju programa, fokusirat ćemo se na mlade koji spadaju u ranjive skupine i koji imaju manje prilika za rad u organizacijama civilnog društva ili su u riziku od diskriminacije. Poseban fokus bit će na pripadnicima nacionalnih manjina.

Čak 92,3% mentorica i mentora iz prve iteracije programa reklo je da bi ponovno sudjelovali u programu.

Za sudjelovanje u 2. krugu poziva mogu se prijaviti organizacije koje su već imale osobe na praksi, kao i nove organizacije koje u programu još nisu sudjelovale.  U slučaju većeg broja prijavljenih mentora/ica od predviđenog broja organizacija, prednost će imati one organizacije i mentori/ice koji još nisu sudjelovali u ovom programu te organizacije izvan Zagreba.

Sve informacije o prijavi čitajte na stranici Inicijative mladih za ljudska prava.