Hrvatska, Nekategorizirano

Objavljena snimka informativne radionice za poziv “Suradnja OCD-a i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa”

U organizaciji Ureda za udruge održana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv “Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

Radionica je održana 22. siječnja 2019. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu.
Na informativnoj radionici zainteresiranima su pojašnjeni svrha i ciljevi Poziva te postupak prijave na Poziv.

Tijekom održavanja radionice omogućen je i prijenos uživo, a snimke su dostupne na YouTube kanalu Ureda za udruge.

Prezentacija s radionice može se preuzeti ovdje.