Aktivizam, Nekategorizirano

Odobrena bespovratna sredstva udruzi PET plus za razvoj društvenog centra u općini Kravarsko

Udruga Pet Plus zaključila je ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta POKRENIMO KOK! koji je odobren na pozivu “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri u provedbi projekta su Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, Općina Kravarsko, Udruga umirovljenika općine Kravarsko, KUD “Kravarsko”.

Projekt Pokrenimo KOK! stanovništvu Općine Kravarsko omogućiti će pristup sadržajima koji će im osigurati kvalitetniji nastup na tržištu rada, pokretanje šireg raspona aktivnosti za djecu, mlade te osobe starije životne dobi i osobe s posebnim potrebama. Projektnim aktivnostima organizirati će se provođenje slobodnog vremena za različite dobne skupine, kao i dodatni obrazovni sadržaji i stjecanje vještina, kao što su tečajevi rada na računalu i sl. Isto tako projektom će se jačati kapaciteti lokalnih OCD-a kako bi se provođenje sadržaja potrebnih stanovništvu omogućilo i nakon završetka projekta.

Projektnim aktivnostima provest će djelatnosti uključivanja članova zajednice u provođenje lokalnih politika, jačanje kapaciteta OCD-a, osnivanja Savjeta mladih (koji nikada prije nije osnovan), promicanje volonterstva, uključivati će građane u postupke odlučivanja, osigurati će se edukacije za poduzetništvo, brandiranje lokalnog područja. Provoditi će se kulturni, edukacijski i socijalne sadržaji; ali i jačati kapaciteti organizacija civilnoga društva koje sudjeluju u projektu.

Početak i kraj projekta: 1.8.2020. – 1.8.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.989.272,02 kn

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Pozivom na dodjelu bespovratnih sredstava “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”, kroz provedbu odobrenih projekata, želi se doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice.

Pozivom ukupne vrijednosti 120 milijuna kuna se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice. Projekti koji su ugovareni temeljem prve Odluke o financiranju vrijedni su više od 54 milijuna kuna, a sufinanciraju se iz Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge.

Posrednička tijela u provedbi ovoga poziva su Ured za udruge, Posredničko tijelo razine 1, i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Posredničko tijelo razine 2.