Hrvatska, Nekategorizirano

Okrugli stol: Osigurati financijsku stabilnost organizacijama za pomoć ženama žrtvama nasilja

 Na fotografiji Maja Mamula (C). foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ/ zk
Na fotografiji Maja Mamula (C). foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ/ zk

Uloga organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama nezamjenjiva je u pozitivnim promjenama u Hrvatskoj, a kako bi se osigurala njihova održivost treba osigurati financijsku stabilnosti i razvijati suradnju svih relevantnih aktera radi poboljšanja efikasnosti pruženih usluga ženama žrtvama nasilja, istaknuto je u petak na okruglom stolu “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj”.

Zaključak je to istraživanja čiji su rezultati objavljeni u publikaciji “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj”, koja je predstavljena na okruglom stolu.

Publikacija sadrži rezultate istraživanja o ulozi, kapacitetima i održivosti organizacija civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja, a u istraživanju je sudjelovalo 37 osoba, od čega 23 predstavnika organizacija koji rade izravno sa ženama žrtvama nasilja, devet predstavnika nadležnih tijela i institucija i pet predstavnika organizacija koji ne rade izravno sa ženama žrtvama nasilja.

Rezultati pokazuju da se predstavnici svih organizacije civilnog društva slažu da su napravljene pozitivne zakonodavne promjene i promjene u razvoju javnih politika važnih za suzbijanje nasilja nad ženama, kazala je koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula.

Slažu se i da su napravljene pozitivne društvene promjene na osvještavanju, senzibilizaciji i edukaciji stručne i šire javnosti o problemu nasilja nad ženama, te na području osiguravanja pomoći i podrške za žene žrtve nasilja kroz otvaranje i rad skloništa, savjetovališta, SOS linija i centara za žrtve seksualnog nasilja.

Kako bi se osigurala održivost organizacija civilnog društva sve grupe ističu dvije važne promjene, a to su osiguravanje financijske stabilnosti i razvijanje suradnje svih relevantnih aktera u cilju poboljšanja efikasnosti pruženih usluga ženama žrtvama nasilja.

Glavni problemi u radu organizacija su nedostatna financijska podrška i nestabilnost, kao i nedovoljan broj servisa za rad sa ženama žrtvama nasilja.

Sudionici koji dolaze iz civilnog sektora kao glavni problem navode lošu međusektorsku suradnju i negativan odnos institucija prema njima, dok ispitanici iz nadležnih tijela i institucija problem vide u niskoj razini suradnje organizacija civilnog društva s državnim institucijama i tijelima.