Hrvatska, Nekategorizirano

Osnovana nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara – DKC-HR

Na osnivačkoj Skupštini održanoj 28. svibnja 2020. godine u Zagrebu osnovana je nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara (skraćeno: DKC-HR).
Mreža je osnovana na inicijativu saveza udruga, platformi i udruga koji zagovaraju uspostavu institucionalnog okvira za društveno-kulturne centre, suupravljaju postojećim društveno-kulturnim centrima
u Hrvatskoj po načelu sudioničkog upravljanja i razvijaju modele civilno-javnih partnerstava u kulturi, navodi Savez udruga Klubtura u priopćenju koje prenosimo u cjelosti.

Osnivanje formalne nacionalne mreže nastavlja se na višegodišnje procese razvoja društveno-kulturnih centara u desetak gradova diljem zemlje i polazi iz potrebe za njihovim jačanjem, zajedničkim nastupanjem
prema poboljšanju zakonodavnog okvira za dkc-e te povećanjem vidljivosti modela civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u javnosti.

Sukladno utvrđenim ciljevima osnivača, Mreža će zagovarati javnu politiku za održivu infrastrukturu društveno-kulturnih djelatnosti temeljenu na sudioničkom upravljanju i civilno-javnom partnerstvu;
reprezentirati postojeće dkc-e prema donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnim razinama te pružati podršku postojećim centrima i lokalnim inicijativama kroz prijenos znanja i iskustava.

Popis osnivača:

Art radionica Lazareti, Dubrovnik
Forum udruga nezavisne kulture – FUNK, Koprivnica
Platforma Doma mladih Split, Split
Platforma Hvar, Hvar
Savez udruga Kaoperativa, Karlovac
Savez udruga Klubtura, Zagreb
Savez udruga Molekula, Rijeka
Savez udruga Operacija Grad, Zagreb
Savez udruga Rojca, Pula

Na osnivačkoj Skupštini usvojen je Statut Mreže i proveden je izbor za članove tijela Mreže. Za predsjednicu odabrana je Mirela Travar iz Saveza udruga Operacija Grad, a u Upravni odbor odabrani su Antonia
Kuzmanić iz Platforme Doma mladih, Luka Rodela iz Saveza udruga Molekula, Denis Mikšić iz Saveza udruga Kaoperativa i Teodor Celakoski iz Saveza udruga Klubtura.

Nakon procesa formalne registracije udruge, na osnivačkoj Skupštini definirani su sljedeći koraci Mreže koji uključuju provedbu operativnog i strateškog planiranja, širenje na nove inicijative, platforme i organizacije u
Hrvatskoj te jačanje vidljivosti Mreže.

Aktivnosti uspostave formalne mreže društveno-kulturnih centara u RH dio je projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara koji provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Pogonom – Zagrebačkim
centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.

Savez udruga Klubtura nositelj je projekta DKC-HR sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda koji umrežava postojeće lokalne civilnodruštvene inicijative za uspostavu društveno-kulturnih centara na razini Hrvatske.