Hrvatska, Nekategorizirano

Platforma solidarnosti i aktivizma

Dobra ekonomija
Dobra ekonomija

Platformu Zelenica udruga Vestigium pokrenula je u suradnji s Centrom za građanske inicijative, a ubrzo im se pridružila i udruga Klik! Riječ je o udrugama koje se bave pitanjima dobre ekonomije, odnosno organiziranjem druženja i događanja kojima je u cilju ljude u određenim kvartovima potaknuti na međusobnu solidarnost, podršku te razmjenu dobara koja nužno ne mora uključivati novac.

U pitanju su druženja kroz koja građani i građanke sami obnavljaju svoje kvartove, održavaju radionice za djecu i odrasle, kuhaju, organiziraju eko sajmove i slična događanja.