Hrvatska, Nekategorizirano

Poziv korisnicima Europskog socijalnog fonda na dostavu promidžbenih materijala

Upravljačko tijelo OP ULJP poziva korisnike sredstava Europskog socijalnog fonda na dostavu promidžbenih materijala – plakata, fotografija, video materijala i slično, u svrhu promocije postignuća Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020, navodi se na stranici esf.hr.

Materijale će Upravljačko tijelo koristiti za prikaz i povećanje vidljivosti projekata na stranici Europskog socijalnog fonda www.esf.hr te na budućim događanjima koja će se u narednom razdoblju provoditi sa svrhom promocije ESF-a.

Ukoliko raspolažete sa spomenutim materijalima, zamolili bi da nam iste dostavite u digitalnom formatu na e-adresu: europskisocijalnifond@mrosp.hr – zaključuje se u pozivu.