Hrvatska, Nekategorizirano

EU projekt ‘Radi – sebe izgradi’ omogućuje terapijsko jahanje za osobe s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije provodi projekt ‘Radi – sebe izgradi’, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Cilj projekta je jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba s invaliditetom radi njihova lakšeg uključivanja na tržište rada, kao i osnaživanje njihovih socijalnih, radno-okupacijskih, psihosocijalnih, psihomotoričkih, psihofizičkih, kreativnih i transverzalnih vještina. Partner na projektu je Međimurska županija.

U sklopu projekta održavaju se različite aktivnosti – kreativne radionice, radionice samostalnog življenja, edukativne radionice, vježbanje pod vodstvom kineziologa i terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje organizirano je sklopu obrta za rekreacijske usluge ‘Novi svijet’ u Hodošanu pod vodstvom iskusnih voditelja i održava se jednom tjedno za osmero članova Društva uključenih u projekt.

Jahanje pozitivno utječe na psihofizičke funkcije, ima fizioterapeutski učinak i utječe na samosvijest i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Terapijsko jahanje zahtjeva korištenje svih osjetila i uključuje velik broj mišića koji se inače ne aktiviraju kod uobičajenih fizikalnih terapija. Budući da se vježbe provode u prirodi i na čistom zraku s konjima čija tjelesna toplina dodatno potiče opuštanje tijela, a rad u grupi pridonosi i socijalizaciji, jasno je da su učinci terapijskog jahanja višestruki.

Anita Blažinović, In portal/CD