Aktivizam, Nekategorizirano

Poziv za prijave inovacija ili dobrih praksi u zdravstvu

Udruga Krijesnica poziva inovatore (udruge, studenti, inovatori iz različitih sektora) da prijave svoje inovacije ili dobre prakse u zdravstvu putem prijavnog obrasca koji se nalazi na sljedećem linku: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwbnlPWqf…/viewform…
Vaše prijavljene inovacije ili dobre prakse biti će predstavljene na 3. Sajmu zdravstvenih inovacija koji će se održati 24. listopada, u HUB-u 385, a vrijeme ćemo objaviti naknadno – navodi se u pozivu.
To je izvrsna prilika da široj javnosti pokažete svoje inovacije i dobre prakse. Vaše izlaganje o vašoj inovaciji ili dobroj praksi uključivati će usmeno izlaganje kao i tisak vaše inovacije ili dobre prakse na posteru ili pingvinu.
Ovo je prilika da se inovacije u zdravstvu prezentiraju javnosti, a da one u budućnosti postanu dio integriranog, personaliziranog i multidiscipliniranog hrvatskog zdravstva sa pacijentom u središtu.
VAŽNO: Posebno nas zanimaju inovacije i dobre prakse koje doprinose boljoj organizaciji dostupnosti usluga u zajednici, zaštiti ranjivih skupina, unaprjeđenju komunikacije između liječnika i pacijenata te udruga i njihovih korisnika, zdravstvenoj edukaciji građana ili boljoj raspodjeli troškova u zdravstvu – zaključuje se u pozivu.
Projekt Zdravstveni opservatorij sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruga Krijesnica – udruge za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima.
Sajam zdravstvenih inovacija organizira se po treći put u okviru suradničke mreže Zdravstveni opservatorij kako bismo ukazali na važnost inovacija u pružanju kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite i predstavili inspirativne primjere inovacija koje nastoje zaživjeti ili su već zaživjele u hrvatskoj praksi te se kontinuirano razvijaju u kontekstu uvođenja promjena u zdravstvu i pomaka fokusa na “pacijenta u središtu“.