Aktivizam, Nekategorizirano

Udruga Krijesnica poziva na 2. Sajam zdravstvenih inovacija

Udruga Krijesnica poziva da se pridružite na 2. Sajmu zdravstvenih inovacija koji se organizira u sklopu projekta Zdravstveni Opservatorij, a održat će se 17. travnja 2023. u HUB385 na adresi Franje Petračića 6 u Zagrebu od 16:00 do 18:30 sati.

Cilj Sajma je potaknuti raspravu o značaju inovacija i suradnje različitih sektora u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite te predstaviti nekoliko inspirativnih primjera zdravstvenih inovacija i dobrih praksi osmišljenih unutar civilnog, privatnog i javnog sektora u korist ranjivih skupina i opće populacije.

Udruga Krijesnica provodi projekt Zdravstveni opservatorij u suradnji sa 16 udruga, 4 visokoobrazovne institucije, jednim sindikatom i 9 pridruženih članica iz neprofitnog sektora, a projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 3.594.578,89 kuna.

Projektom će se uspostaviti platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koja će kontinuirano prikupljati informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, pratit će se učinkovitost zdravstvenih politika, poticat će se volonterstvo, provoditi kampanje javnog zagovaranja te brojne druge aktivnosti umrežene akademske zajednice i mreže organizacija civilnoga društva sve u službi pomoći djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima.

Ovo je odlična prilika da se javnost upozna s inovacijama u zdravstvu kako bi postale dio integriranog, personaliziranog i multidisciplinarnog hrvatskog zdravstva – s pacijentom u središtu.

Inovatori iz javnog i privatnog sektora, udruge i studenti koji dostave najinspirativnije primjere inovacija ili dobrih praksi (uključujući one koji su u završnoj fazi pripreme), predstavit će svoja rješenja na 2. Sajmu zdravstvenih inovacija. 

Prijava putem obrasca: https://forms.gle/3JA5VAG28cAKL4bp7 do 13. travnja!
Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti sudjelovati uživo, bit će dostupan livestream na Facebook stranici Udruga Krijesnica.

Više o projektu i mreži Zdravstveni opservatorij: http://krijesnica.hr/zdravstveni-opservatorij/