Hrvatska, Nekategorizirano

Predložite ideju!

Koncepte treba predati najkasnije do 20. siječnja
Koncepte treba predati najkasnije do 20. siječnja

Javna rasprava održava se u kino dvorani Žut 20. siječnja s početkom u 19 sati.

Udruga Argonauta i Općina Murter-Kornati pokrenuli su inicijativu za uređenje i valorizaciju starog vojnog kompleksa na brdu Raduč, a prvi korak je izrada idejnog rješenja uređenja kojim bi se definirala buduća namjena kompleksa. Stanovnici otoka Murtera i njihovi gosti će imati priliku aktivno sudjelovati u promišljanju buduće namjene ovog važnog prostora, što je u EU ustaljena praksa.

Ovim putem pozivaju sve zainteresirane koji žele doprinijeti kreiranju ideje uređenja i valorizacije starog vojnog kompleksa na brdu Raduč da do 20. siječnja predaju koncept u kojem će iznijeti svoje viđenje buduće namjene i uređenja starog vojnog kompleksa. Koncept treba kreirati u kontekstu stvaranju interakcijskih odnosa između prirodnog ambijenta u kojem je kompleks smješten, njegove kulturno-povijesne vrijednosti, naselja Murter te otočnog arhipelaga koji ga okružuje uključujući i Kornatsko otočje. Područje obuhvata potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti.

Koncepte treba predati najkasnije do 20. siječnja na e-mail adrese: info@murter.hr i mail@argonauta.hr. Koncepti nisu ograničeni brojem riječi, skica i slika. Komisija sastavljena od predstavnika Općine Murter-Kornati i udruge Argonauta će u roku od 10 dana odabrati najbolji koncept, njegove dijelove ili više njih na temelju kojih će se formirati konačna ideja namjene i uređenja starog vojnog kompleksa.