Hrvatska, Nekategorizirano

Preporuke za smanjivanje korupcije u upravljanju komunalnim uslugama

prirucnik_crPriručnik je mali doprinos u poticanju razumijevanja nekih pojavnih oblika korupcije na razini gradova i ukazivanju na njihove izvore. Na njegovom kraju nalaze se preporuke za uvođenje antikorupcijskih mehanizama, među kojima se ističu participativne modele upravljanja komunalnim poduzećima.

Urednica publikacije je Dušica Radojčić iz Zelene Istre, a možete je preuzeti ovdje.

Ova publikacija nastala je u okviru projekta “Otvoreno i uključivo upravljanje komunalnim uslugama i prostornim resursima- Commun Sense”, koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sadržaj odgovara isključivo Zelena akcija i isti se ne može smatrati stavom Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Priručnik možete preuzeti OVDJE.